Főmenü » Álláshirdetés

Álláshirdetés

Ez egy archív cikk, a benne szereplő információk a megjelenés idején
pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.


A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1088 Budapest Ötpacsirta u. 4. FSZEK Műszaki Igazgatóság

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
 • részvétel az intézmény karbantartási, üzemeltetési tevékenységének szakmai koordinálásában, a járulékos előkészítési, adminisztrációs és kapcsolattartási feladatok végzésében;
 • közreműködés az éves fenntartási terv, a rövid- és hosszabb távú fejlesztési-felújítási tervek elkészítésében, megvalósításában,
 • közreműködés a beruházások előkészítésében és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • egyetemi, vagy főiskolai végzettség - építészmérnök,
 • Office ismeretek Word, Excel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • fenntartási, üzemeltetési területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 03.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, munkanapokon 10.00-14.00 óra között a VIII. Reviczky u. 1. szám alatt a Főigazgatói Titkárságon, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak címezve (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-1635/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény műszaki igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Budapest Főváros Önkormányzata: www.budapest.hu, 2017. március 6.
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja: www.fszek.hu, 2017. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fszek.hu honlapon szerezhet.

Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés