Babád, puszta, Pest-Pilis vgyében, Sári mellett. Két részre oszlik, Alsó- és Felső-Babádra; alsót birja a Halász, felsőt a Beniczky család.