ÓCSA. Magyar falu Pest Várm. földes Ura G. Teleky, és Tihányi Urak, lakosai katolikusok, többen reformátusok, fekszik Alsó Németihez 1/2, Soroksárhoz 2 mértföldnyire, postája is vagyon. Nagy régiségű Temploma vagyon a’ reformátusoknak itten, falaji négy szegletes faragott kövekből vannak, küszöbje fejét márvány, külső falán szemlélhető egy Gottika festésű kép, melly a’ mint észre lehet venni, Sz. Kristóf képét ábrázollya, találtatott kerítése alatt egy pecsét is illyen tzímmel: Sigillum Civ. Molcsa 1629. és innen véllekednek, hogy hajdan Molcsa Város volt. Itt veszi kezdetét egy nagy turján, melly két mértföldnyire egész Sárig ki terjed, szélessége pedig 1/4 mértföld, kőrös, reketye, és más vizenyős helyen termő fákat, terem, és nádat, ligettyeiben pedig szénát, lakosai gúzsnak való rekettye vesszővel 702tartyák, a’ körűl fekvő vidéket, terem mindenféle gabonát is, szénát, kendert, nagyon sokat, és bort is terem, találtatnak itt rakott pintzék, és kövek maradványai, a’ vólt hajdani nagyobb helységnek, fája kevés van.