Főmenü » Gyakran ismételt kérdések

A kölcsönzéssel és a könyvtárak helyben használatával kapcsolatos leggyakoribb kérdések
Mit és hogyan kölcsönözhetek a könyvtárakból?


Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet. A könyvtárakból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek helyben használathoz kötve.

Az egyes könyvtárakból kölcsönözhető dokumentumok köre honlapunk Szolgáltatás menüpontja alatt található részletezve.Hány dokumentumot kölcsönözhetek egyszerre és milyen időtartamra?


Egy kölcsönző a különböző dokumentumtípusokból valamennyi tagkönyvtárból egyidejűleg 18 darabot kölcsönözhet.

Gyerekolvasójeggyel 0-10 éves korig csak a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, a gyermekkönyvtári állományba sorolt dokumentumokat lehet kölcsönözni.

Dokumentumtípusonként legfeljebb
 • 8 cím könyv, bekötött folyóirat
 • 10 db napilap, hetilap, folyóirat (egyes számok)
 • 6 cím kotta
 • 6 cím CD
 • 3 cím CD-ROM
 • 6 cím DVD
 • 3 cím videokazetta
 • 6 cím hangoskönyv (kazetta vagy CD)
 • 2 cím oktatócsomag kölcsönözhető.

Használati SzabályzatMit kell figyelnem a kölcsönzéskor kapott bizonylaton?


Minden kölcsönzésnél és személyes hosszabbításnál bizonylatot nyomtatunk, ezen a következő adatok szerepelnek:

 • az olvasó neve,
 • az olvasójegy lejárati ideje,
 • kölcsönzött dokumentumok száma, szerzője, címe, leltári száma és lejárati ideje,
 • kölcsönzés dátuma,
 • az olvasó neve és aláírása.
Ennek a bizonylatnak az aláírásával az olvasó a kölcsönzés tényét elismeri!

Kölcsönzéskor a régebbi lejáratú határidők automatikusan nem hosszabbodnak.

Nem kölcsönözhet az, aki bármelyik könyvtárnak lejárt határidejű dokumentummal vagy bármilyen címen pénzzel tartozik. A díjtartozást bármely könyvtárban rendezni lehet, a dokumentumtartozást csak ott, ahol az keletkezett.Milyen esetekben nem lehet egy dokumentumot meghosszabbítani?


A könyvek kölcsönzését a határidő lejárata előtt, ill. lejártakor kétszer meg lehet hosszabbítani.

Hosszabbítani kényelmesen és leggyorsabban a könyvtár honlapjának Távhasználat menüpontjából lehet.

Internetes hosszabbítás

Nem lehet hosszabbítást kérni, ha a könyvre előjegyzés van, vagy az olvasónak bármilyen tartozása van.

Audiovizuális dokumentumok (hangkazetta, hangoskönyv, CD, videó, DVD, CD-ROM, oktatócsomag) kölcsönzési ideje nem hosszabbítható meg!Hogyan jegyeztethetek elő egy könyvet?


Ha a keresett könyvből és oktatócsomagból nincs kölcsönözhető példány a könyvtárban, akkor a műre előjegyzés kérhető.

Nem hagyományos dokumentumokra (hangkazetta, hangoskönyv, CD, videó, DVD, CD-ROM) nem veszünk fel előjegyzést!

A gyors ügyintézés érdekében beérkezett könyvéről e-mailben is értesítjük. E-mail elérhetőségét tüntesse fel az előjegyzési nyomtatványon!

Az előjegyzett mű az értesítést követő 8 munkanapon belül vehető át.

A szolgáltatás díja 300 Ft. Amennyiben nem aktuális az előjegyzése, kérjük, jelezze személyesen, telefonon vagy e-mail útján!

Használati SzabályzatHogyan tudom kiegyenlíteni a késedelmi díjamat?


A könyvek és kották kölcsönzési ideje 4 hét, a napilapok, hetilapok, folyóiratok egyes számai 2 hétre kölcsönözhetők. A késedelmi díj könyvek és kották esetében 46 Ft/db/naptári nap, folyóiratok esetében 44 Ft/db/naptári nap.

Az audiovizuális dokumentumok késedelmi díja a következő:

 • hangoskönyv (CD, kazetta) 44 Ft/cím/naptári nap,
 • zenei és műsoros CD, videokazetta, CD-ROM 50 Ft/db/naptári nap,
 • zenei és műsoros lemez és kazetta 50 Ft/db/naptári nap
 • DVD 220 Ft/db/naptári nap,
 • oktatócsomag 44 Ft/csomag/naptári nap.


CD-lejátszó és kazettás magnó (a súlyosan fogyatékos igazolvánnyal rendelkezőknek kizárólagosan dokumentummal együtt) 70 Ft/ naptári nap.

Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki bármely könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

A késedelmi és az értesítési díjat - minden kedvezménytől függetlenül - valamennyi használónak meg kell fizetni.

Kérjük, a pénztárban kapott blokkot őrizze meg!

Használati SzabályzatMit tegyek, ha a könyvtár a tartozásom miatt beperelt?


Peres tartozását a könyvtárban személyesen rendezheti.

A közjegyző által küldött fizetési meghagyáson szereplő összeg tartalmazza a dokumentum(ok) kártérítési árát, az aktuális késedelmi díjat és a közjegyzői eljárás díját. Amennyiben a dokumentum(oka)t visszahozza, a késedelmi díjat, az értesítés költségét, az eljárási díjat és jogerőre emelkedés utáni késedelmi kamatot kell rendeznie a könyvtár felé.

A tartozás rendezését követően a közjegyzői eljárás automatikusan megszűnik.Mi a teendő, ha elveszett/megrongálódott a nálam lévő dokumentum?


Az elveszített vagy megrongálódott dokumentumot kártéríteni kell a könyvtár felé. A kártérítés összegét, a dokumentum gyűjteményi értékét a könyvtáros állapítja meg.

A kártérítési eljárás díja 600 Ft/db.

Az oktatócsomagok esetében a kártérítési ár a részdokumentumok árának összege.

Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.

Használati SzabályzatA Központi Könyvtár mely tereiből kölcsönözhetek?


A Központi Könyvtárból könyvet kölcsönözni az alábbi terekből lehet:


Hogyan kérhetek könyvet a Központi Könyvtár raktárából?


Raktári kéréseket hétköznap 19 óra 30 percig, szombaton 15 óra 30 percig fogadunk el!

Kérjük, vegye igénybe az olvasói katalógushoz kapcsolódó raktári kérőprogramot. Útmutató a raktári kérőprogram használatához.Ha nem találom meg a könyvtárban a keresett könyvet, milyen módon kérhetem át más könyvtárból?


Könyvtárközi szolgálatunk postaköltség ellenében biztosítja olvasóink számára a dokumentumokhoz való hozzáférést. Ennek díja a tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés esetén 500 Ft/kötet, más könyvtárakból történő átkölcsönzés esetén 1500 Ft/csomag. A könyvtárközi szolgálat rendelkezik olyan nyilvántartással, amely tartalmazza az ország nagy könyvtárainak közös katalógusát.

A küldő könyvtár szabja meg a kért dokumentum kölcsönzési határidejét, a kölcsönzés módját, (kölcsönzés, ill. helyben olvasás) és az esetleges fénymásolat térítési díját.

További információk a könyvtárközi kölcsönzésről

Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés