Főmenü » Használat

Használati Szabályzat 2017 - 6. sz. melléklet

Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai.

Helyben használat
Beiratkozási díj
Kölcsönzési díj
Kártérítés
Késedelmi díj
A kártérítési eljárás díja
Másolatkészítés
Közlési díj
Információszolgáltatás
Csoportos és egyéni könyvtárlátogatás

I. Helyben használat

A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek ingyenes /12 hó
B) Regisztrációs olvasójegy adminisztrációs díja 200 Ft /12 hó
C) Számítógéphasználat a) a könyvtári célú dokumentumok használata a helyi hálózaton és a könyvtár által előzetesen telepített internetcímeken ingyenes
b) a gép – és internethasználat a látássérültek számára a kijelölt gépeken
c.) kedvezményes internethasználat 120 Ft/óra
d.) WiFi használat saját eszközzel, beiratkozott olvasóknak, egyedi kóddal, nyitvatartási időben, kijelölt tagkönyvtárakban ingyenes
e.) WiFi használat saját eszközzel, egyedi kóddal, regisztrált olvasóknak 120 Ft/óra
f.) minden egyéb számítógép-használat 120 Ft/fél óra

II. Beiratkozási díj

A) Beiratkozási díj a természetes személyeknek a használat tényleges időtartamától függetlenül:

a.) Központi Könyvtárban

6100 Ft/12 hó

4400 Ft/6 hó

2800 Ft/3 hó

b.) A tagkönyvtárakban könyvtár I-II.

4400 Ft/12 hó

3300 Ft /6 hó

2100 Ft /3 hó

könyvtár III.

2500 Ft/12 hó

1700 Ft/6 hó

1000 Ft/3 hó

c.) Valamennyi tagkönyvtár egyidejű használata

9000 Ft/12 hó

6200 Ft/6 hó

Az egyes tagkönyvtárak 12 havi beiratkozási díját az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A beiratkozási kedvezményekről a Használati Szabályzat II.1.4. pontjában olvashat.B) Beiratkozási díj a jogi személyeknek a használat tényleges időtartamától függetlenül a tagkönyvtárra érvényes díj háromszorosa.

C) Szerződés alapján nyújtott komplex könyvtári szolgáltatás díja használónként azonos a valamennyi tagkönyvtár egyidejű használatának díjával. A díj számításánál a használókat megillető jogszabályi kedvezményeket figyelembe kell venni.

D) Elveszett olvasójegyek, regisztrációs olvasójegyek pótlásának eljárási díja 600 Ft.

III. Kölcsönzés

- Az olvasó a különböző dokumentumtípusokból valamennyi tagkönyvtárból egyidejűleg 18 darabot kölcsönözhet.
- A kölcsönzés lejárati napja - a kölcsönzés időtartamától függetlenül - csak nyitvatartási napra eshet.
- A kölcsönzésben minden megkezdett naptári nap kölcsönzési napnak számít (kivéve: állami ünnepek, továbbá a könyvtár által meghatározott és a honlapon közzétett zárvatartási napok).

Dokumentumtípus

A kölcsönözhető maximális darabszám vagy cím
Díj/időtartam
A. Könyv, bekötött folyóirat
8 cím
ingyenes/4 hét
B. Sikerkönyvek
2 cím
ingyenes/2 hét
C. Oktatócsomag
2 csomag
500 Ft/csomag/4 hét
D. Napi-, hetilapok,
folyóiratok egyes számai
10 db
ingyenes/2 hét
E. Kotta
6 cím
ingyenes/4 hét
F. Dokumentumok átkölcsönzése a tagkönyvtárak között
500 Ft/kötet
G. Könyvtárközi kölcsönzés
1500 Ft/csomag
H. Hagyományos zenei és
műsoros hanglemez, kazetta,
nyelvoktató CD-lemez, kazetta
6 cím
100 Ft/db/hét
I. CD-ROM
3 cím
200 Ft/korong/hét
J. DVD
6 cím
400 Ft/korong/hét
K. CD (zenei és műsoros)
6 cím
400 Ft/korong/hét
L. Videokazetta

3 cím

100Ft/db/hét

M. Hangoskönyv (CD)

6 cím

vakok és gyengénlátók számára
ingyenes/2 hét

másoknak
300 Ft/cím/2 hét

N. Hangoskönyv (kazetta)

6 cím

ingyenes/4 hét

O. Dia
6 cím
ingyenes/2 hét
P. Grafika
4 db
420 Ft/db/3 hó
Q. CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzése a súlyos fogyatékossággal élők részére az 1.4.1.f. pont szerint
ingyenes/2 hét
R. Az előjegyzés értesítési és eljárási díja

300 Ft/dbIV. Kártérítés

- CD, CD-ROM, DVD, videokazetta, hanglemez és -kazetta esetén a kölcsönzések számától függ.

A kölcsönzések száma

A gyűjteményi érték %-a

1 - 10

100

11 - 20

90

21 - 30

80

31 - 40

70

41 - 50

60

51 - 60

50

61 - 70

40

71 - 80

30

81 - 90

20

90 kölcsönzés után

10

- Könyv, folyóirat, kotta, dia, grafika, hangoskönyv esetében a kártérítést, ha a mű újra beszerezhető, a beszerzési ára; ha nem, a másolás és a köttetés, a javítás költsége, illetve az ún. gyűjteményi érték, az antikvár becsérték határozza meg. Az oktatócsomagok esetében a kártérítési ár a részdokumentumok árának összege. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.

- A kártérítési eljárás díja 600 Ft/db.

V. Késedelmi díj

A késedelmi és az értesítési díjat – minden kedvezménytől függetlenül – valamennyi használónak meg kell fizetni.

A.) Könyv, kotta 46 Ft/kötet vagy db/naptári nap
B.) Folyóirat, dia 44 Ft/kötet vagy db/naptári nap
C.) Oktatócsomag 44 Ft/db/naptári nap
D.) Hangoskönyv (CD, kazetta) 44 Ft/cím/naptári nap
E.) Zenei és műsoros CD, videokazetta, CD-ROM 50 Ft/korong, kazetta/naptári nap
F.) DVD 220 Ft/korong/naptári nap
G.) Zenei és műsoros lemez és kazetta 50 Ft/db/naptári nap
H.) CD-lejátszó és kazettás magnó 70 Ft/db/naptári nap


VI. Reprográfiai szolgáltatások

A.) Fénymásológép használata (kártyával és pénzbedobóval)

fekete-fehérben (önkiszolgáló)

A/4

30 Ft/oldal

A/3

40 Ft/oldal

B.) Fénymásolás megrendelésre

fekete-fehérben

A/4

45 Ft/oldal

A/3

55 Ft/oldal

C.) Fotózás: a megrendelés alapján számított vállalkozási díj
D.) Papírmásolat mikrofilmről

A/4

130 Ft/oldal

E.) Nyomtatás számítógépről

A/4 fekete-fehér szöveg

60 Ft/oldal

színes szöveg

270 Ft/oldal

fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép!)

200 Ft/oldal

színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép!)

300 Ft/oldal

A/3 fekete-fehér szöveg

110 Ft/oldal

színes szöveg

400 Ft/oldal

fekete-fehér kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép!)

400 Ft/oldal

színes kép (a nyomtatási felület legalább 50%-a kép!)

600 Ft/oldal

a Braille-nyomtatás 15 lapig

15 lapig ingyenes
minden további 5 Ft/lap

F.) Mikrofilm szkenner használata

150 Ft/fájl + a számítógép-használat díja

G.) Digitális másolat készítése (szkennelés)
1.) Nyilvános használatra
Másolat a Budapest-képarchívumban elérhető állományból

800 Ft/kép

Önálló képi jellegű dokumentumok (fotó, plakát, grafika, térkép stb.) új másolatának elkészítése a megrendelő igénye szerint

1250 Ft/kép

egyéb dokumentum (könyv, könyvillusztráció, újságcikk)

420 Ft/kép

2.) Magáncélú másolásra
Másolat a Budapest-képarchívum interneten közzétett állományából ingyenes

egyéb dokumentum (könyv, könyvillusztráció, újságcikk)

200 Ft/oldal

ODR-szolgáltatás keretében

80 Ft/oldal

H.) Digitális képmásolat küldése
Adathordozón (CD, DVD)

300 Ft/kép + 900 Ft (postaköltség, csomagolás)

I.) Másolat készítése saját eszközzel (fotójegy)

700 Ft

J.) Laminálás (A/4)
(kizárólag a Dagály utcai Könyvtárban)

200 Ft/lap

K.) Spirálozás - műanyag spirálozás, átlátszó elő és hátlappal
(kizárólag a Dagály utcai Könyvtárban)

500 Ft

L.) Chipkártya másoláshoz és internet használathoz

300 Ft


VII. Nyilvános használati díj

Egyedi díjmegállapodás szerint (l. 4.6.c pont).


VIII. Információszolgáltatás

Általános tájékoztatás Ingyenes
Irodalomkutatás egyedi megállapodás szerint
Egyéb könyvtári adatszolgáltatás egyedi megállapodás szerint

IX. Az egyéni és a csoportos (minimum 10 fő, maximum 20 fő), vezetett könyvtárlátogatás díjai a Központi Könyvtárban

Könyvtárhasználati foglalkozás iskolai csoportoknak és kísérő tanárainak ingyenes
Fogyatékossággal élők számára ingyenes
Diákoknak és nyugdíjasoknak 200 Ft/fő
Egyéni-turistajegy vezetés nélkül 800 Ft/fő
Idegennyelvű vezetés 1500 Ft/fő
Felnőtteknek csoportos vezetés 1000 Ft/fő

X. Ruhatári kártérítési és külön eljárási díjak

elveszett (megrongált) őrjegy, szekrénykulcs kártérítési és külön eljárási díja 2100 Ft
a ruhatári szekrény felnyitásának külön eljárási díja 1200 Ft


A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák és előre fizetendők.

Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés