Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Budapest Gyűjtemény

Metropolis in Transition
Bécs – Budapest 1916–1921

A Budapest Gyűjtemény partnerként vesz részt a kutatók és középiskolás diákok együttműködésén alapuló osztrák-magyar projektben.


A Sparkling Science elnevezésű osztrák állami program keretében induló projekt egyik legfontosabb kutatóhelye könyvtárunk Budapest Gyűjteménye lesz. Érdeklődő gimnazisták - egyetemi szakemberek és tanáraik irányításával - gyűjteményünk dokumentumaira, forrásfeltáró eszközeire és természetesen könyvtárosaink segítségére is támaszkodva végeznek várostörténeti kutatásokat, amelyeknek főbb irányvonalait az alábbiakban ismertetjük.
Metropolis in Transition
Bécs – Budapest 1916–1921
SPA - 05/148 sz. Sparkling Science kutatási projekt, a bmwfw támogatásával

A projekt célja, hogy a hétköznapi, ifjúsági és nemek szerint tagolt kultúrák térbeli összefüggéseire koncentrálva összehasonlító módon vizsgálja Bécset és Budapestet az 1916 és 1921 közti átmeneti időszakban. A humán- és társadalomtudományokban bekövetkezett „spatial turn” (térbeli fordulat) tételéből kiindulva a Metropolis in Transition a két város egyes „térbeli történeteit” elemzi. A vizsgált időszaknak a szokványos kortörténeti periodizációhoz képest történő eltolásával lehetővé válik, hogy a változó városi funkciókat mind a háború alatt, mind a háború közvetlen kihatásainak fényében górcső alá vegyük: az elemzés tárgyai közé tartoznak például a hatalom változó reprezentációs technikái, a szórakozás intézményeinek átfunkcionálása, egyes városrészek átformálódása a migrációs folyamatok következtében vagy a középosztály erodálásából kifolyólag, amely a határoknak a centrumból a periféria felé való kitolódását eredményezte. A konkrét városi terek vizsgálata több lépésben történik, és különböző forrástípusokat és módszereket kapcsol össze. Irányított kutatás segítségével a diákcsoportok az ábrázolás megfelelő formáit dolgozzák ki a kutatókkal együttműködve. A helyi kutatómunka eredményeit a diákok a tervezett bécsi és budapesti városi séták keretében mutatják be, majd a dokumentáció felkerül a közös internetes projektplatformra. Cél, hogy elméleti-módszertani útmutatás segítségével a diákok betekintést nyerjenek a tudományos munkába, és a kutatókkal való közvetlen együttműködés során a forrásokat az alkalmazásra összpontosítva dolgozzák fel, illetve kritikusan használják az internetalapú mediális eszközöket.


Metropolis in Transition
Wien – Budapest 1916–1921
Sparkling Science Forschungsprojekt SPA - 05/148, finanziert durch das bmwfw

Ziel des Projekts ist die vergleichende Untersuchung Wiens und Budapests während des Transformationszeitraums 1916 bis 1921 durch eine räumliche Perspektivierung auf alltags-, geschlechts- und jugendkulturelle Lebenswelten. Ausgehend vom in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungen vollzogenen „spatial turn” setzt sich Metropolis in Transition mit ausgewählten „spatial stories” in beiden Städten auseinander. Die gegenüber dem etablierten zeitgeschichtlichen Periodisierungsschema angesetzte Verschiebung des Untersuchungszeitraums auf die Jahre 1916 bis 1921 ermöglicht es, die sich wandelnden urbanen Funktionen sowohl während des Krieges als auch in seiner unmittelbaren Auswirkung zu analysieren und vergleichbare Handlungsformen in den Vordergrund zu stellen: Untersucht werden beispielsweise die sich wandelnden Repräsentationstechniken der Macht, die Umfunktionierung von Vergnügungsstätten, die räumliche Neukonfigurierung von Stadtteilen durch Migrationsbewegungen oder die durch die Erosion des Mittelstands bedingte Verschiebung vom Zentrum Richtung Peripherie. Die Erkundung von konkreten städtischen Räumen erfolgt in mehreren Stufen und verknüpft diverse Quellentypen und Methoden. Im Anschluss an die angeleitete Recherche erarbeiten Schüler_innengruppen gemeinsam mit den Forscher_innen geeignete Darstellungsformen. Die Ergebnisse ihrer lokalen Forschungsarbeit tauschen die Schüler_innen während der geplanten Stadtspaziergänge in Wien und Budapest aus, zum zweiten erfolgt die Dokumentation ihrer Umsetzung auf der Projektplattform. Ziel ist, die Schüler_innen durch die theoretisch-methodische Instruktion in (vor-)wissenschaftliche Arbeitsschritte und die direkte Zusammenarbeit mit Wissenschafter_innen zur anwendungsorientierten Bearbeitung von Quellen sowie zur kritischen Nutzung webbasierter Medientools anzuleiten.

Metropolis in Transition
Vienna – Budapest 1916–1921
Sparkling Science Research Project SPA - 05/148, funded by bmwfw

The aim of the project is a comparative analysis of Vienna and Budapest during the transformative years between 1916 and 1921. With emphasis on every-day life, on aspects of gender and youth culture, the research will apply a spatial perspective on the period. Based on the „spatial turn” in the historical and social sciences, Metropolis in Transition will therefore discuss specific selected „spatial stories” of both cities. The well-established periodisation in contemporary historiography is shifted to the time span of 1916–1921 in order to enable the investigation of changing urban functions of spaces during the Great War as well as during the aftermath of the war. It also allows for foregrounding comparable forms of activity: the research will cover altering techniques of representing power, the conversion of public entertainment facilities, the spatial reconfiguration of city districts by migration or the shift from the centre to the periphery due to the erosion of the middle class. The exploration of specific urban spaces involves several successive steps and combines a great number of different types of sources and media. Following the guided research, the students, in co-operation with the researchers, will work out adequate display formats. On the one hand, students will present the outcome of their local research during city walking tours in Vienna and in Budapest; on the other hand, they will document their findings on the joint (online) project platform. The goal is to introduce students into theoretical and methodical working steps of scientific research, to jointly develop application-oriented forms of working with the documentary material and the critical use of web-based media tools.

Projektvezető / Projektleitung / Head of the project
Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft
Univ.Doz. Dr. Siegfried Mattl

Projekt kezdete / Projektbeginn / Starting date
01.11.2014

Projekt vége / Projektende / Closing date
31.10.2016

A projekt munkatársai / Projektmitarbeiter/innen / Project staff
Mag.ª phil. Sema Colpan

MMag.ª phil. Marie-Noelle Yazdanpanah

PhD Katalin Teller

A projekt résztvevői / Projektteam / Project team

Együttműködő partnerek / Kooperationspartner / Cooperating partners
Wienbibliothek im Rathaus
Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest, Budapest Sammlung
Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität Budapest
Bundeszentrum LITERACY:AHS

Partneriskolák / Partnerschulen / Partner schools
GWIKU 18 Haizingergasse - Gymnasium und wirtschaftskundliches Gymnasium mit Medienschwerpunkt
Részt vevő tanárok / Beteiligte Lehrer/innen / Participating teachers
Mag.ª phil. Waltraud Huber
Mag. Walter Kieweg

Toldy Ferenc Gymnasium / Toldy Ferenc Secondary School
Részt vevő tanárok / Beteiligte Lehrer/innen / Participating teachers
MMag.ª Réka Bártfay
MMag. Péter Molnár
MMag.ª Sarolta Tóth

Hozzászólások ()

(/

Oldalak: 1
Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés