Levendel László publikációi1962

Levendel László: Személyiség és tuberkulózis. Bp., Akadémiai k., 1965. 290 p., 4 t.

1971

Levendel László: Gondjaink és lehetőségeink az alkoholizmus elleni küzdelemben = Valóság 14. 1971. 6. (11-19.)

1972

Levendel László - Mezei Árpád: Az alkoholista beteg személyisége. Bp., Akadémiai K., 1972. 337 p., 14 t., Bibliogr. p. 300-332

Levendel László: A tbc-organizáció helyzete és jövője a magyar egészségügyben = Valóság 15. 1972. 5. (52-63.)

1975

Levendel László: Az orvoslásról. A többdimenziós orvoslás és az egészségügy = Valóság 1975. 1. (49-67.)

1976

Levendel László: Alkoholizmus elleni küzdelmünk hatékonysága = Alkohológia 1976. 2. (56-63.)

Levendel László: Az orvosi pszichológia helyzete és lehetőségei = Valóság 1976. 5. (97-106.)

Lakatos Mária: Légzésrehabilitáció / Lakatos Mária, Levendel László Bp., Akadémiai k., 1976. 280 p.

1977

Levendel László: Válasz Dr. Arató Emil hozzászólására = Alkohológia 1977. 3. (183-186.)

1978

Levendel László: Feszültségek az egészségügyben. Az egészségügy demokratizmusa = Valóság 1978. 1. (52-63.)

1979

Levendel László: Légzőszervi megbetegedések - társadalom és környezet (p. 125-130.) In: A Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, 1. /Pécs, 1979. okt. 25-27./ Egészség és társadalom. A Vándorgyűlés négy ülésén megvitatásra kerülő előadások szövege. Bp. TIT rota, 1979.

1980

Levendel László: Az orvos látóhatára. Bp., Gondolat Kvk., 1980. 268,[3] p.

1982

Levendel László: Mit tehetünk az alkoholizmus elleni eredményes küzdelemért? = Társadalmi Szemle 1982. 7. (94-103.)

Levendel László: A népegészségügyi reformról. A reform szükségessége és esélye = Valóság 1982. 5. (65-76.)

Levendel László: Asztmás betegek gyógykezelése és gondozása Bp., Akadémiai k., 313 p.

1983

Levendel László: A népegészségügyi reformról (p. 156-179.) In: Írószemmel 1982. Bp. Kossuth Kvk., 1983.

1984

Levendel László: Az ingyenesség elve és valósága az egészségügyben = Társ. Szle 1984. 6. (89-94.)

1985

Levendel László - Lakatos Mária: Alkoholbeteg nők = Alkohológia 16. 1985. 3. (1-8.) TBZ részkutatás

Levendel László: Elmozdulás a holtpontról = Valóság 1985. 4. (49-59.)

1986

Levendel László: Alkoholizmus a mai magyar társadalomban = Szakszerv. Szle 15. 1986. 7. (24-28.)

1987

Levendel László: Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. Bp., Akadémiai K., 1987. 368,[2] p. Bibliogr. p. 317-[369].

Levendel László: Egészségmegőrzés - betegségmegelőzés. A nemzeti program tervezéséről = Valóság 30. 1987. 7. (1-9.)

1988

Levendel László: A cigányság gondja - mindannyiunk gondja = Valóság 31. 1988. 12. (28-36.)

Levendel László: A humanista orvoslás. Bp., Szépirodalmi Kvk., 1988. 327,[1] p. Bibliogr. lábj. /Magyarország felfedezése/

Levendel László: Medicina oecologica. Orvoslás és természeti környezet = Valóság 31. 1988. 1. (37-43.)

Levendel László: Egy ország gyógyítása = Liget 1. 1988. 1. (14-23.)

Kőbányai szociográfia : [a gyógyítás gondjai a beteg társadalmi helyzete következtében] / szerk. Levendel László et al.] Bp., TTI, 1988

1989

Buda Béla - Lakatos Mária - Levendel László: Az önsegítő csoportok jelentősége az egészségügyben = Alkohológia 20. 1989. 3. (35-41.)

Levendel László - Szoboljeva Ludmilla: Beszámoló "Alkoholpolitika. A szovjet és más országok tapasztalatai" - című nemzetközi tanácskozásról. /Szovjetunió, Baku 1988. X. 31.-XI. 4./ = Alkohológia 20. 1989. 2. (44-46.)

Levendel László: A magyar orvostársadalom rehabilitálása (p. 57-60.) In: Humán reform. [Szerk.]: Levendel László - Zelnik József. Bp. Közműv. Inform. Int. ny., 1989.

Levendel László: A szegénységről = Vigilia 54. 1989. 9. (656-663.)

Levendel László: A szociálpolitika humanizálása (p. 31-36.) In: Humán reform. [Szerk.]: Levendel László - Zelnik József. Bp. Közműv. Inform. Int. ny., 1989.

Levendel László: A többdimenziós orvoslás szükségszerűsége (p. 78-86.) In: Orvosi szociológia. [Szerk.]: Molnár László /orvosi szociológia/. Bp. Medicina Kvk., 1989.

Humán reform. [Szerk.]: Levendel László - Zelnik József. Bp., Közműv. Inform. Int. ny., 1989. 82,[2] p.

1990

Csoóri Sándor: Ép testben...: Csoóri Sándor és Levendel László beszélgetése = Köznev. 46. 1990. 20-26. 26. (3-5.)

Levendel László: Azok a harmincas évek. /A politika beszüremlése az iskolába/ = Vigilia 55. 1990. 8. (592-596.)

Levendel László: A bizalomvesztés kudarccal fenyeget. Orvos orvosnak testvére = M. Nemz. 53. 1990. 300. (5.)

Levendel László: Megviselt ország gyógyítása. Népjólét és önkormányzat = M. Nemz. 53. 1990. 229. (8.)

Levendel László: Még egyszer az agyonbeszélt alkoholizmusról. Új utak, új remények = Valóság 33. 1990. 11. (83-88.)

Levendel László: Még egyszer az agyonbeszélt alkoholizmusról = Valóság 33. 1990. 11. (83-88.)

Levendel László: Népi kollégiumi varázs = Tiszatáj 44. 1990. 2. (63-73.)

Levendel László: Az önsegítő módszerek és közösségek jelentősége az alkoholbetegek rehabilitációjában és reszocializációjában (p. 93-119.) In: "A társadalmi beilleszkedési zavarok" kutatási főirány kutatóinak 3. munkaértekezlete. Pilisszentkereszt, 1990. május 31 - június 2. Bp., 1990.

Levendel László: Pszichoszomatikus megközelítés az alkoholbetegek ellátásában = Alkohológia 21. 1990. 4. (32-35.)

Polgárnak lenni = Világosság 31. 1990. 10. (729-738.). A körkérdésre válaszol: Gerő András, Lengyel László, Levendel László, Ludassy Mária és Szentágothai János

1991

Levendel László: Börtönt járt betegek = Társ. Szle 46. 1991. 4. (28-39.)

Levendel László: Egész-ség. Tanulmánykötet. [Előszó]: Csoóri Sándor. Bp., Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, 1991. 262 p.

Levendel László: Önkormányzati alkoholpolitika. Bp., "Egészség" Alkoholmentes Rehab. Egy., 1991. 150 p.

1992

Levendel László: A hajléktalan ember = Liget 5. 1992. 2. (106-112.)

Levendel László: Az ivási szokások alakulása a változó társadalomban = Társ. Szle 47. 1992. 6. (60-67.)

Levendel László: Kiútkeresés. Zsidók és zsidógyűlölők egy csónakban? = Valóság 35. 1992. 12. (31-36.)

Levendel László: Emberség, emberkép : Tanulmánykötet / Levendel László Bp., "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, 1992. 224 p.

1993

Levendel László: Agape = Esély 5. 1993. 5. (104-105.)

Levendel László: A hajléktalan ember. [Közread. a] Orsz. Alkohol. Int. Bp., 1993. 128 p. /Alkohol. Füz., 23./

Levendel László: A hajléktalanok tele = Népszabadság 51. 1993. 10. (jan. 13.). (11.)

Levendel László: A hajléktalanság itt és most = Társ. Szle 48. 1993. 7. (59-65.)

Levendel László: Magyarország alkoholdrámája = Népszabadság 51. 1993. 287. (8.)

Levendel László: Emberség. Emberkép. /Tanulmánykötet/. Budakeszi, "Egészség" Alkoholmentes Rehab. Egy., 1992. 224 p.

Levendel László: A túlélő / Levendel László ; [kiad. a Főnix Alapítvány] Bp., Főnix Alapítvány, 1993. 207 p.

1994

Levendel László: Az egészségügy és a szociálpolitika együttműködése (p. 96-107.) In: Szociális munka és egészségügy. Tanulmányok. [Szerk.]: Csató Zsuzsa. Bp. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994.

Levendel László: A humán tényezők öszefogása, komplex humán programok (p. 28-34.) In: Nonprofit vállalkozásokkal a munkanélküliség ellen. [Szerk.]: Gayer Gyuláné. Bp. Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, 1994.

Levendel László: Jelentés a hazai droghelyzetről = Népszabadság 52. 1994. 106. (19.)

Levendel László: A szenvedélybetegségek megelőzéséért. A Human-AGAPE tevékenysége = Társ. Szle 49. 1994. 11. (61-63.)

Az alkoholizmus közös gondja : erdélyi, kárpátaljai és szlovákiai addiktológusok tanulmányai, beszámolói / [vál., ford. Kerekes Medárd Ferenc] Bp., Országos Alkohológiai Intézet, 1994. 231 p.