Fogyatékkal élők szociális ellátása    

Mottó
„A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embernek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéletek, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő ember valóban egyenlő esélyekkel élhesse az életét, a legszélesebb értelemben vett módon, morálisan és fizikailag is akadálymentes világnak kell őt körülvennie. Fontos, hogy a speciális igényeinek megfelelő, okos segítséget empatikus és toleráns módon, emberi méltósága tiszteletben tartásával kapja meg a többségi társadalom tagjaitól. Ez a szolidaritás az alapja annak, hogy minden ép ember azzal a tudással és biztonsággal élhesse az életét, hogy ha neki lenne szüksége társadalmi segítségre, ő is megkapná.” Kálmán Zsófia
(In: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György. Bp. : Osiris, 2002. p. 495)

Válogatott bibliográfia


1990-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008


Internetes források


Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Szervezete

Fogyatékossággal kapcsolatos honlapok gyűjteménye: >>

Fogyatékosok fóruma

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

Információk a fogyatékossággal élők számára: >>

Értelmi fogyatékosok és sérültek egyesületei

Halmozott fogyatékosok, sérültek egyesületei

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Országos Fogyatékosügyi Portál

Fogyatékosok Pártja

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fogyatékosok sportszervezetei

Kézenfogva Alapítvány

Motiváció Alapítvány

Magazin fogyatékos emberekről

Salva Vita Alapítvány

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - fogyatékosságügy

Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Új Fogyatékosügyi Program 2007-2013. évre

Fogyatékosok érdekvédelme

Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége


Online bibliográfiák, kiadványok


Fogyatékos gyerekek nevelése – irodalomjegyzék: >>

Sajátos nevelési igényű tanulók – interneten elérhető kiadványok: >>

Fogyatékosok sportja archívum: >>

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja – irodalomjegyzék 2007: >>

Fogyatékosságügyi és rehabilitációs képzés – bibliográfia: >>

Érzékszervi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak speciális könyvtári ellátása: >>

Fogyatékosok integrált iskolai képzése – interjú: >>

Fogyatékosok oktatása, képzése… - szakértői tanulmány: >>

Fogyatékosok integrált nevelés-oktatását segítő módszertani központ modellje: >>

A fogyatékosok tv-s reprezentációja: >>