Mentálhigiéné                               

Mottó
„A mentálhigiéné tehát leginkább a lelki egészségpromóció értelmében használt összetett, nehezen meghatározható fogalom, amely egyszerre vonatkozik célokra, módszerekre, megközelítésmódra, szemléletre és konkrét tevékenységi területekre. Magában foglalhat mindent, ami a lelki egészséget javítja, annak minden vetületében és szintjén, az egyén és környezet viszonyának hagyományos megelőzési viszonyától a személyiség fejlődésének elősegítésén át azokig a szociális képességekig és kapcsolatokig, együttműködésekig, amelyek a nehéz élethelyzetek, stresszek leküzdését segítik, amelyek a személyiséget és a szociális segítő hálózatokat aktiválják.” Buda Béla
(In: A lélek egészsége : a mentálhigiéné alapkérdései / Buda Béla. Bp. : Nemzeti Tankvk., 2003. p. 24)

Válogatott bibliográfia

1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997

1998-1999
2000-2001
2002-2004
2005-2008


Internetes források

Mentálhigiéné.lap >>

Magyar Mentálhigiénés Szövetség Honlapja >>

A Mentálhigiénés Egyesület Honlapja >>

Mentalhigiene.eu. A lelki egészségünk lapja >>

AZ OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztályának Honlapja >>

Konzultació: Mentálhigiénés szakportál >>

Pszichológia >>
(Pszichológiai témájú ismeretterjesztő írások más oldalakról
Magyar nyelvű pszichológiai linkgyűjtemény)

Önismeret. lap >>

Szociálpedagógiai lap >>

A mentálhigiéné fogalma: Történelmi megközelítés Teljes szöveg

A mentálhigiénés mozgalom Magyarországon Teljes szöveg

Dr. Sima Ágnes: Átmenet a gyermek és a felnőttkor között Teljes szöveg

Rácz József - Bodrogi Andrea: Beszámoló a Daphne-project „családi helyzet, kockázatok és források”; „erőszakot, baleseteket és sérüléseket tapasztaló, alkohol- problémákkal küzdő családokban élő gyermekek vizsgálata” című együttműködésről, 2005-2007. Teljes szöveg

Az iskolai mentálhigiéné Teljes szöveg

Kósáné Ormai Vera: A tanulók és a pedagógusok mentálhigiénéje 1999. Teljes szöveg

SOTE Közegészségtani Intézet: Mentálhigiéné és helyes életmód kialakítása  Teljes szöveg

Ajánló bibliográfia az egészség, mentálhigiéné témaköréből. Teljes szöveg

Lázár Imre: A munkanélküliség mentálhigiénéje = Családorvosi Fórum 2001. december. Teljes szöveg

Pálfi Ferencné: Ápolói és gondozói magatartások alakulása különböző ellátási helyzetekben, különös tekintettel a kiégés jelenségére. Doktori (PhD) értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Pécs 2007. Teljes szöveg

Lelki egészség, Mentálhigiéné = Magyar evangélikus egyház honlapja 1997. március. Teljes szöveg

WHO Európai Miniszteri Konferencia a Mentális Egészségről. Európai Nyilatkozat a mentális egészségről, Szembenézve a kihívásokkal, megoldásokat keresve Finnország, Helsinki, 2005. január 12-15. Teljes szöveg