Gyermek-, és családgondozás            

Mottó
„A gyermekvédelem koronként és társadalmanként változó emberjogi, filozófiai, társadalompolitikai és szakmai elvek és ideológiák határozzák meg. A gyermekvédelem bonyolult rendszer, melyet aligha lehet optimálisra tervezni. Kliensei a legnehezebb sorsú gyermekek, akiknek hátrányos helyzetét, kiszolgáltatottságát semmilyen gyermekvédelmi rendszer nem tudja teljes mértékben felszámolni. Ugyanakkor a társadalom szociális érzékenységének, a demokrácia fejlettségének fokmérője az, hogyan bánik a rászoruló gyermekekkel. A gyermekes családokkal foglalkozó szakemberek feladata az, hogy munkájukat felelősségteljesen végezzék és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a gyermekvédelem és gyermekjólét rendszere a jelenleginél jobban szolgálja a gyermekek és a családok érdekeit.” Szilvási Léna
In: Gyermek – család – társadalom / szerk. Szilvási Léna. Bp. : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 1995. p. 21)


Válogatott bibliográfia

1990-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998

1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2008


Internetes források

Gyermekvédelem.linkcenter.hu
Gyermekvédelmi szolgálatok, gyámhivatalok jegyzéke.

Gyermekvédelem.lap.hu
A gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi törvény, átmeneti otthonok, gyermekotthonok, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jegyzéke.

Gyermekvédelem.linkpark.hu
Az átmeneti otthonok, gyermekotthonok, gyámhivatalok, bölcsődék, óvodák, gyermekmegőrzők, gyermekvédelmemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke.

Gyermekvédelem.web007.hu
A gyermekvédelem szociálpszichológiájáról, a devianciáról, a gyermekvédelmi intézményekről, az örökbefogadásról, a cscsemőgondozásról, a gyermekvédelemmel kapcsolatos fotókról.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos törvények linkjei. >>

A Szociális- és Munkaügyi Minisztérium honlapja. >>

A gyermekvédelemmel kapcsolatos konferenciák jegyzéke. >>

A gyermek-és ifjúságvédelemmel foglalkozó intézmények jegyzéke. >>