Válogatás Szalai Júlia publikációiból


1970-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-
1970

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról In: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 9. Marxizmus-leninizmus és Közgazdaságtudományi Szekció. (Díjazott tanulmányok). [Szerk.]: Pogány György. Bp., 1970. 1. köt. 228 p.

Csanádi Gábor - Rupp Kálmán - Szalai Júlia: A balatonfüredi nemzetközi szociológus konferenciáról, 1969. szept. 9-12. = Gazdaság és Jogtudomány 4. 1970. 1-2. (173-190.)

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai kérdése = Valóság 13. 1970. 10. (43-55.)


1971

Szalai Júlia: A szociális munka néhány jellemzőjéről = Alkohológia 2. 1971. 4. (171-182.)
Teljes szöveg

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról (p. 169-199.) In: Család és házasság a mai magyar társadalomban. [Szerk.]: Lőcsei Pál. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1971. 310, [2] p.


1974

A társadalmi struktúra és rétegződés / [közread. az] Eötvös Lóránd  Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. – Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1973-1974
1. A társadalmi struktúra történeti változásai / szerk. Kolosi Tamás, Papp Zsolt. - 1973. - 450 p.
2/1. Elméletek és konkrét elemzések : 1 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa. - 1973. - 305, [1] p.
2/2. Elméletek és konkrét elemzések : 2 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa. - 1973. - 302, [2] p.
3. Táblagyűjtemény / [vál. és szerk. Szalai Júlia]. - 1974. - 261,[1] p.


1976

Ferge Zsuzsa - Gábor László - Kravjánszki Róbert - Szalai Júlia: Az iskolát érintő társadalmi változások = Kritika 5. 1976. 6. (5-6.)

Háber Judit - Szalai Júlia: A pedagógusnők helyzete, egy pálya elnőiesedése (p. 246-259.) In.: Tanulmányok a nők helyzetéről. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk. 2. köt. Nők - gazdaság - társadalom, 1976. 259, [4] p.


1978

Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai problémájáról. /Részletek./ (p. 277-290.) In: Bevezetés a szociológiába. Orvostanhallgatók számára. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Molnár László - Tahin Tamás. Bp., Tankvk., 1978. 585 p.

Idő a mérlegen. 12 ország városi és városkörnyéki népességének napi tevékenységei a Nemzetközi Összehasonlító Időmérleg Kutatómunkálatok tükrében. [Szerk.]: Szalai Sándor. [Vál.]: Szalai Sándor. [Előszó]: Szalai Sándor. [Ford.]: Balogh Zoltán - Józsa Péter - Szalai Júlia. Bp., Gondolat Kvk., 1978. 547,[1] p.

Ferge, Zsuzsa: Achievements and dilemmas of Hungarian social policy in the field of reduction of inequalities and inequities. Közreműködők: Szalai, Julia - Havasi, Eva. Paris Unesco, Division for the Study of developpement/Division de l’étude du développment) 1978. 96 p. Reports/studies – Rapports/Etudes, EQU.4/
Angol: Teljes szöveg
Francia: Teljes szöveg


1979

Szalai Júlia: Étkezés (p. 65-70.) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p.

Szalai Júlia: A tanulók általános helyzetének néhány jellemzője (p. 7-26.) In.: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p.

Szalai Júlia - Haraszti Katalin: Közlekedés - a bejárás problémája (p. 56-65.) In: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. /Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata/. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa. Bp., MTA KESZ soksz. 2. köt. A tanulók és a pedagógusok időmérlegei, 1979. 290,[2] p 

Szalai Júlia: Az egészségügyi ellátás funkciói és diszfunkciói (p. 195-206.) In: A Magyar Szociológiai Társaság Vándorgyűlése, 1. /Pécs, 1979. okt. 25-27./ Egészség és társadalom. A Vándorgyűlés négy ülésén megvitatásra kerülő előadások szövege. Bp., TIT rota, 1979. 373 p.

Ferge Zsuzsa - Sík Endre - Havasi Éva - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A társadalompolitika és a társadalmi struktúra (p. 7-113.) In: Társadalmi struktúránk fejlődése. Bp., Kossuth K. soksz, 1979. 3. köt. 547, [1] p. Gazdaság, település, társadalomszerkezet. [Szerk.]: Bíró Erzsébet 

Szalai Júlia: A változó család = RTV Szemle 1979. 1. (180-182.)1980

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)

Szalai Júlia: Gyógyítás és szociálpolitika = Kritika 9. 1980. 5. (16-17.)

Kronstein Gábor: A tanulók életfelfogásának összetevői. Beszélgetés Daróczy Sándor kandidátussal. - Tanulók a szakmunkásképzésben. Beszélgetés Ferge Zsuzsa és Szalai Júlia szociológussal = Szakmunkásnevelés 1980. 2., 3. (23-25., 11-13.)

Ferge Zsuzsa - Havasi Éva - Szalai Júlia: Regional disparities and educational development in Hungary. (p. 175-257.) In: Regional disparities in educational development: diagnosis and policies for reduction. [Szerk.]: Carran, Gabriel - Cháu, Ta Ngoc. Paris, UNESCO, 1980.

Ferge, Zsuzsa - Havasi, Eva - Szalai, Julia: Regional disparities and educational development in Hungary. - Disparités régionales et développement de l'éducation en Hongrie. (p.177-257.) In: Regional disparities in educational development: a controversial issue Disparités régionales dans le développement de l'éducation : un problème controversé. - Paris, UNESCO. IIEP , 1980. /IIEP research project on regional disparities in educational development, IIEP/RP/19/

Ferge, Zsuzsa - Gara, Judit - Horváth, Ágota - Szalai, Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Valóság 23. 1980. 2. (15-30.)


1981

Szalai Júlia: Hiány és társadalmi szelekció. Szociálpolitikai gondok = Valóság 24. 1981. 8. (60-70.)

Szalai Júlia: Hiány és társadalmi szelekció = Látóhatár 1981. 10. (105-127.)

Szalai Júlia: Radikális idők - radikalizmus nélkül. A viktoriánus korszak gazdasági, társadalmi, szociálpolitikai változásainak előtörténete = Világosság 1981. 5. (273-281.)

Szalai, Júlia: Use and abuse of social services and benefits = New Hungarian Quarterly 1981. 84. (148-153.)


1982

Szalai Júlia: Az óvoda néhány társadalmi problémájáról = Óvodai Nevelés 1982. 3. (78-80.)


1983

Szalai, Júlia: The crisis of social policy for youth in Hungary = Critical Social Policy 1983. 3. (155 - 163)

Szalai Júlia: "Nem vagyunk merevek..." avagy az óvoda-ügy társadalmasítása, oktatásról, társadalompolitikáról. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1983.


1984

Szalai Júlia: Szociológiai tábor Pásztón (p. 197-200.) In: Az 1970-es, 1980-as évek szociográfiai táborai. [Szerk.]: Láng Katalin - Nyilas György. Bp., NI soksz., 1984. 224 p.

Szalai Júlia: Az egészségügyi, a gerontológiai és a demográfiai hátrány (p. 44-51.) In: Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása. [Szerk.]: Csapó Edit. Bp., Múzsák Közműv. K., 1984. 113 p.

Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei. /Szociológiai és gazdasági elemzés a magyar egészségügy négy évtizedes történetéből./ /Kandidátusi értekezés/. Gépirat Bp., 1984. 273 lev.

Szalai, Julia: Youth and employment: The case of Hungary. - Les Jeunes face à l'emploi: le cas de la Hongrie. - Los Jóvenes frente al empleo: el caso de Hungria = Perspectives. Revue trimestrielle d'éducation - Perspectivas: revista trimestral de educación - Prospects: quarterly review of education 1984. XIV. 2. p. 269-276.- p. 285-293 Teljes szöveg

Szalai, Julia: Youth and Employment: The Case of Hungary = Prospects, 14. 1984. 2. (269-276.)

Murray, Christopher - Hubner-Funk, Sibylle - Schefold, Werne - Montiel, Edgar - Zverev, Ivan Dmitriyevich - Szalai, Julia: 1985, année internationale de la jeunesse = Perspectives (UNESCO) 14. 1984. 2. (221-304.)


Szalai, Julia: The Crisis of Social Policy for Youth in Hungary = Critical Social Policy 1984. 3. (55-63.)

Murray, Christopher - Hubner-Funk, Sibylle - Schefold, Werne - Montiel, Edgar; Zverev - Ivan Dmitriyevich - Szalai, Julia: 1985, année internationale de la jeunesse = Perspectives (UNESCO), 14. 1984. 2. (221-304.)


1985

Szalai Júlia: Érettségizettek a munkaerőpiacon. 1985. Budapest, 124 p. (Oktatáskutató Intézet. Iskolakutatási témacsoport)

Szalai Júlia: Társadalmi meghatározottságok és a fiatalok egészségi állapota = Ifjúsági Szemle 5. 1985. 4. (27-40.)

Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek = Szociálpolitikai Értesítő. 1985. 4-5. (270-299.)

Szalai Júlia: Mire kell az óvoda és kinek? (p. 196-212.) In: Nők és férfiak. Hiedelmek, tények. [Szerk.]: Koncz Katalin. Bp., MNOT – Kossuth Kvk., 1985. 284, [8] p.

Szalai Júlia: A fiatalok munkavállalásának néhány szociológiai problémája Magyarországon (p. 3-17.) In: Érettségizettek a munkaerőpiacon. [Szerk.]: Reisz Terézia, W. Bp., Oktkut. Int. soksz., 1985. 124 p.

Szalai Júlia: A szociálpolitika nyelve - amit kifejez, és amit eltakar = Medvetánc 1984-1985. 4-1. (105-119.)
E-archívum