ZSIDÓ HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK

A zsinagógák környékén 19. század második felére sűrűn lakott negyed alakult ki. 1869-ben egyedül a Király utca lakosainak száma Szombathely népességével vetekedett. A zajos, forgalmas környékén egymást érték a kis- és nagykereskedések, a félhomályos kócerájok és nyüzsgő bazárok. Az utcán, kapualjakban és a kávéházakban is alkalmi üzletek köttettek. A hosszú, keskeny udvarokban, a gangos emeleteken, de még a pincékben is kézműves műhelyek, kisüzemek, raktárak zsúfolódtak. Terézvárosnak és Erzsébetvárosnak ezen a részén igen magas volt a zsidó lakosság részaránya, számos kisebb imaterem, egyleti helyiség működött errefelé, a boltosok, a piaci árusok közül sokan kínálták a hithű zsidók mindennapi és ünnepi vallásgyakorlatához nélkülözhetetlen árukat.
A környéknek ez a régi útleírásokban sokszor megörökített "keleties" hangulata polgárosultabb, szelídebb formában élt tovább a vészkorszak tragikus időszakáig. A második világháború utáni évtizedekben a vallásos hagyomány jelenlétét csak nyomokban lehetett érzékelni.
Napjainkban - akárcsak a többi egyházak körében - mind több jelét látni a vallásos érzület és a közösségi hagyományok újjáéledésének.
A Klauzál téri piac, a 1890 körül. "Két nagy táborra szakad a tér: az észak-keleti része keresztyén, a dél-nyugati zsidó. Amott véges-végig hosszában kettéhasított kövér disznótetemek. Emitt, főleg tél idején sakterolt hízó ludak hekatombái." (Ágai Adolf)
Király utca 25-27., 1890 körül.
Szombaton zárva tartó üzletek a Király utcában, 1937. A felvétel egy képsorozat része, amit egy szélsőjobboldali lap rendelt a környékbeli zsidóság magas részarányának illusztrálására.
Hitközségi kóser húsbolt a Dob utcában, 1987.
Bar micva, felnőtté válás szertartása.
Sátor szukkot, azaz a sátorosünnep idején. A talmudi előírások szerint az őszi ünnepre minden család deszkafélékből, lombokból összeállított ideiglenes építményt állít a szabad ég alatt, ez a vidám baráti vendéglátások helye, az éjszakáját itt is szokás tölteni.
Kóser étteremben, 1996.

A középkor üzenete
A pálosok évszázadai Újjáépítés
Pest-budai védőszentek
Iskolák és ispotályok
Insula lutherana
Református negyed
Lutheránus sziget
Ortodox azilum
Kis Vatikán
A pesti zsidó háromszög
Zsidó hétköznapok és ünnepek
Búcsújárás
Társadalmi jótékonyság - egyházi karitász
Megszentelt idő
Nyitólap