MEGSZENTELT IDŐ

Az Angolkisasszonyok rendház leányai könyörgő körmenetben, 1915.
Mészárosok egykori céhük jelvényeivel 1930-ban, a Szent Imre-év alkalmából rendezett ünnepi felvonuláson.
Az Eucharisztikus Világkongresszusra feldíszített Hősök tere esti díszkivilágításban, 1938.
Egy budai körmenet résztvevői az 1920-as években.
Apácák körmenete a Várban, 1930-as évek.
Gyónás a Hősök terén az eucharisztikus kongresszus idején.
Szentmise a várbeli Szent István-szobornál a gyöngyösbokrétás mozgalom tagjainak, 1941.

A középkor üzenete
A pálosok évszázadai Újjáépítés
Pest-budai védőszentek
Iskolák és ispotályok
Insula lutherana
Református negyed
Lutheránus sziget
Ortodox azilum
Kis Vatikán
A pesti zsidó háromszög
Zsidó hétköznapok és ünnepek
Búcsújárás
Társadalmi jótékonyság - egyházi karitász
Megszentelt idő
Nyitólap