TÁRSADALMI JÓTÉKONYSÁG - EGYHÁZI KARITÁSZ

Bethesda Kórház. Eredetileg a német református egyház kórházaként jött létre 1866-ban. 1872-ben a zuglói Hermina úti Bartl-villába költözött. 1906-tól nyilvános kórház; a betegellátást szakképzett diakonisszák végezték. Az 1950-ben államosított intézmény ma újra - a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza néven - egyházi tulajdonban működik.
A Bethesda első ápoltjai a német-osztrák háború sebesültjei közül kerültek ki nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
Az 1852-ben alapított Pesti Első Bölcsőde Egylet Nagyfuvaros utcai és tabáni, Hadnagy utcai helyiségeiben napközben apácák vigyáztak a szegénységben élő, dolgozó nők kisgyermekeire.
Az 1877-ben felavatott Izraelita Siketnémák Országos Intézete (Bethlen Gábor tér 2.) 1890 körül. Később a Vakok Intézete is ideköltözött, a második világháború előtt népkonyhát és gyermek játszóházat is fenntartott benne az Izraelita Nőegylet. 1944-ben kisegítő kórházként szolgált. (Ma az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara működik itt.)
Leányok varróiskolája a Protestáns Országos Árvaházban, 1896. Az 1859-ben az ágostai és a helvét hitvallású árvák számára alapított intézet 1877-ben költözött százszemélyes új házába a Rózsák terére. Az intézményt 1948-ban megszüntették.
Az 1903-ban a Margit híd mellett épült új Irgalmas Kórház gyógyszertára. A régi rendház és kórház 1815-től működött ezen a helyen a Marczibányi-féle magánalapítvány, Buda városa és a céhek támogatásából. 1950-ben a rendet feloszlatták, a kórházat államosították. Az ORFI néven közismert intézmény 2000 júliusától ismét Budai Irgalmasrendi Kórházként működik.
A Chevra Kadisa (zsidó jótékonysági és temetkezési egylet) Aggok Háza (Hungária körút 167.). Kapuján egykor ez a felirat állt héberül és magyarul: "Ne vess el engemet a vénség idején; midőn elfogy erőm, ne hagyj el engem." A Szociális Missziótársulat nővére szegények között. A szervezetet Farkas Edith alapította 1908-ban. Szerzetesi szabályok szerint élő és világi tagjai szerteágazó tevékenységet végeztek a szegénygondozásban, a nő- és gyermekvédelemben, valamint a fogházi misszió területén.
Élelmiszersegély kiosztása a domonkosok Thököly úti rendházában 1940 körül.

A középkor üzenete
A pálosok évszázadai Újjáépítés
Pest-budai védőszentek
Iskolák és ispotályok
Insula lutherana
Református negyed
Lutheránus sziget
Ortodox azilum
Kis Vatikán
A pesti zsidó háromszög
Zsidó hétköznapok és ünnepek
Búcsújárás
Társadalmi jótékonyság - egyházi karitász
Megszentelt idő
Nyitólap