Idősgondozás, 2000-2001


1990-1191 1992-1995 1996-1997 1998-1999

2002-2003 2004-2005 2006-2008
2000

Szabó Lajos: A mentálhigiénés csoport tevékenysége a bentlakásos otthonban. Budapest, Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2000. 40 p. /Továbbképző füzet /Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály,2./

Tájékoztató a fővárosi állami, nem állami és egyházi szociális intézményekről. Bp., 2000. 117 p.

A korfa tetején: Az idősek helyzete Magyarországon. (Szerk.) Daróczi Etelka és Spéder Zsolt. Budapest, KSH Népességtud. Kut. Int., 2000. 180 p. /Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, 64./

Iván László: Idősmegtartó család, idősmegtartó közösség, idősmegtartó társadalom (p. 105-115.) In: Család és társadalom. [Szerk.]: Várhelyi Krisztina. Bp. STRATEK, 2000.

Gellén Imre: Újjal helyettesíteni a régit = Szociális Munka 12. 2000. 1. (55-60.)

Sokorayné Tell Ágnes: Idősek gondozása és tapasztalatai a pápai Egyesített Szociális Intézményben = Szociális munka 12. 2000. 4. p. 306-310.

Szebellédi Anna: Az idősek testi-lelki egészségének esélyei, jövőképe az érintettek szemszögéből Szentes városban = Szociális munka 12. 2000. 1. p. 61-67.

Sokorayné Tell Ágnes: Idősek gondozása és tapasztalatai a pápai Egyesített Szociális Intézményben = Szociális Munka 12. 2000. 4. (306-310.)

Szalai József: Szociális menedzsment az idősellátásban = Szociális Munka 12. 2000. 1., 2. (43-54., 24-26.)

Szebellédi Anna: Az idősek testi-lelki egészségének esélyei, jövőképe az érintettek szemszögéből Szentes városban = Szociális Munka 12. 2000. 1. (61-67.)

Gönczöl Katalin: Emberi és állampogári jogok az idősotthonokban. Az ombudsman jelentése = Háló 6. 2000. 2. (2-4.)

Bondár Éva - Beregi Edit - Lengyel Éva - Donáth Ferenc - Gergely István - Kishegyi Júlia - Régius Ottó - Szabó Judit - Komár Mária: Befektetés az idősek egészségi állapotának javításába = Háló 6. 2000. 1. p. 2-5.

Orsós Éva: Színvonalas szolgáltatás idős korban. [Riporter:] Mayer Éva. = Barátság 7. 2000. 5. 2959-2963.


2001

Idősek vademecuma. Tájékoztató kedvezményekről és a 60 éven felülieknek adható támogatásokról. [Budapest], Infotéka BT, 2001. 28 p.

Tájékoztató a fővárosi állami-, nem állami- és egyházi szociális intézményekről. [Közread. a] Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt. - Bp. Főv. Polgármesteri Hiv. Szociálpol. Ügyo. Bp., 2001. 142,[4] p.

Hidvégi Julianna, Dávidné B.: Kapuprogram (p. 96-110.) In: Adni = kapni. Tanulmányok az önkéntesek nemzetközi évének magyarországi kutatásaiból. [Szerk.]: Zentai László. Bp. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001. A Kapuprogram egy lakóközösségi alapon szerveződő, generációk közötti együttműködést elősegítő önkéntes segítő szolgálat, amely a szociális ellátórendszert kiegészítve tevékenykedik.

Kovácsné Blaskó Mariann: Önkéntesek szervezésének tapasztalatai a Fővárosi Önkormányzat idősek otthonában Gödöllőn (p. 125-130.) In: Adni = kapni. Tanulmányok az önkéntesek nemzetközi évének magyarországi kutatásaiból. [Szerk.]: Zentai László. Bp. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001.

Jagasics Béla: Civil történet. A nonprofit szektor a '90-es években. Tanulmányok. Zalaegerszeg, Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolg. Központ, 2001. 201, [2] p. Bibliogr. p. 200-201. és a lábjegyzetekben

Laslett, Peter: A rokonság és a közösség szerepe az öregek támogatásában. [Ford.]: Vékony Attila = Aetas 2001. 3-4. (290-307.)

Széman Zsuzsa: Az idősek szegényedése = Info-társadalomtudomány. 54. 2001. 27-33.