Idősgondozás, 2004-2005


1990-1191 1992-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2002-2003 2006-2008
2004

Bagyinszki Zoltánné - Kovács Ibolya - Péntek Beáta: Idősek szociális ellátása. Segédanyag a szociális szakvizsgához. [Közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Budapest, NCsSzI, 2004. 142 p.

Időskorúak Magyarországon. [Szerk. Giczi Johanna, Sághi Gábor]  [Írták: Bácskay Andrea et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest : KSH, 2004.  222 p.

Idősként Budapesten. [Kész. ...Ongjert Richard et al.] Budapest, Studio Metropolitana Urbanisztikai Kut. Közp., 2004. 99 p. /Metropolisz műhely 2004/8./

Bácskay Andrea: Gondozási formák az idősellátásban - a szociális alapellátás (p. 185-196.) In: Időskorúak Magyarországon. [Szerk.]: Giczi Johanna - Sághi Gábor. Bp. KSH, 2004.

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással. [Közreműködő]: Farkas Mariann Mária - Horváthné Kemecsei Erika. Debrecen, Humán Fejlesztők Kollégiuma, 2004. 119 p. Teljes szöveg

Brinszkyné Hidas Zsuzsanna - Dóka Margit: Az időskorúak helyzete a közép-magyarországi régióban. Budapest, KSH, 2004. 54 p. Területi statisztika.

Kőnig Éva: A segélyezés Bermuda-háromszöge = Esély 15. 2004. 1. (38-53.) Idősekről is.

Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában = Esély 15. 2004. 2. (62-83.) Teljes szöveg

Kiss Gabriella: A szabadidő-szociológia legújabb trendjei és aktuális problémái. A bérmunka- társadalom átalakulásának fényében (p. 6-36.) In: Idővonat. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. [Szerk.]: Kiss Gabriella - Csoba Judit - Czibere Ibolya. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Szász Anna: Legyen valaki, aki a helyi közösségeket összefogja! = Esély 15. 2004. 4. (119-126.) Teljes szöveg

Baróci Nóra: „Párbeszéd idősek és fiatalok között” – Generációk közötti kapcsolat = Család, gyermek, ifjúság, 13. 2004. 6. p. 60-62. Konferenciabeszámoló /NIGEL” (=Netzwerk für Intergenerationelles Lernen in Europa) nevű érdekes európai projekt (1), konferenciája/

Turai Tünde: Az életút végén. Szilágyborzasi öregek társadalmi helyzetének vizsgálata. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 192,[4] p. Bibliogr. p. 165-186. /Kriza könyvek, 21./

Hámor Szilvia: Csődbe visz a rászorultsági elv? = Népszabadság 2004. szept. 22. p. 8. A szociális otthoni férőhely állami támogatásának megváltoztatásáról. Az otthonok üzemeltetői, tulajdonosai és szociálpolitikusok a lehetséges következményekről.


2005

Tűű Lászlóné: K. K. Mehta - C. Briscoe: Az idősek ellátásának nemzeti programja az Egyesült Királyságban ás Szingapúrban 1945- és 2002 között = Statisztikai Szle 83. 2005. 7. p. 691 Cikkismertetés

Generációk egymás közt, egymásért. Ébredő múlt a jelen értéke. Országos projekt : az idősek és fiatalok kapcsolatának felerősítése a múlt értékeinek felkutatásával, átörökítésével, a hagyományok ápolásával. [Szerk. Horváth - Fekete Viktória et al.] [Közread. a] Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. Győr, Önkormányzat Egyesített Eü. és Szociális Int., 2005. 110, [1] p.

Gabányi József: Idõsek szociális ellátása – segédanyag a szociális szakvizsgához. Szerzõk: Bagyinszki Zoltánné, Kovács Ibolya, Péntek Beáta. Kiadó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2004.) = Esély 16. 2005. 1. p. 134-135. Könyvismertetés. Teljes szöveg

Horváthné Zsani Magdolna: Az időskorúak bentlakásos ellátásának egy lehetséges modellje Olaszországban. A morsanoi idősek otthona = Szociális Menedzser 7. 2005. 1. (45-52.)

Emlékkönyv : a Szociális Gondozási Központ elmúlt 25 éve. [Szerk. Kabainé Szabó Róza - Szűcs Zsuzsanna - Tapasztó Szabolcs]. Kisújszállás, Szociális Gondozási Közp., 2005. 208 p. /Helytörténeti füzetek, 17./ Nyugdíjas otthon.

Minőségfejlesztési tevékenység az Aranysziget Otthonban: 1998-2004, Csongrád. [Szerk. Rózsavölgyi Anna - Kádár Olga - Hajdú Dóra].  Csongrád, Raszter, [2005.] 92 p.

Keglevichné Urbanics Kinga: A demens betegek szociális ellátásának kihívásai - geriáter szemmel. Budapest, Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2007. 48 p. /Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály/

Rajna Péter: Az elme öregedése. Bp., Press Publica, 2005. 127,[1] p. /Változó világ, 63./

Kovács Benedek - Gálig Zoltán - Vályi Réka: Miért (nem) jeleznek a háziorvosok? A háziorvosok és a szociális házigondozás együttműködésének lehetőségei és korlátai = Szociológiai Szemle 15. 2005. 4. (36-55.)

Nádasdiné Buglyó Ildikó: Találkozás a minőségi idősgondozás programjával. (Egy résztvevő beszámolója a továbbképzésről) = Háló 11. 2005. (2-3) Teljes szöveg

Várkonyi Zoltán: Adalékok a minőségügyi koncepció kialakításához a szociális ellátórendszerben = Háló 11. 2005. 1. (5-8.) Teljes szöveg

Idősbarát önkormányzatok. [Szerk.: Sütő Teréz - Perity Ilona - Szabó Judit Ágnes]  [Közread. az] Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Budapest, ICSSZEM, 2005. 376 p

Exterdéné Zsurkai Ilona - Szarkáné Kövi Márta: Segítő kapcsolat : szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve. 2., átd. kiad. Budapest, NCSSZI, 2005. 175 p.

Társadalmi párbeszéd a méltó öregkorért. Iősbarát konferencia ... 2005. június 9. [Szerk. Franczia Lászlóné et al.] [Rend. és közread.] Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Önkormányzat Egyesített Eü. és Szociális Intézménye. Győr : Polgármesteri Hiv. Eü. és Szociálpol. Iroda, 2005. 76 p.

A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése. Szerk. Hegedűs Katalin [Ford. Bíró Zsuzsanna, Kalló Barbara] [Kiad. a] Magyar Hospice-Palliatív Egyesület. Budapest, M. Hospice-Palliatív Egyes., 2005. 89 p.

Győri Péter: Borús alkony = Népszabadság 2005. szept. 22. 16. A szociálpolitikus az idősek otthonai és más szociális szolgáltatások helyzetéről.

Kun J. Viktória: Túl sok idős ember van otthonban? = Népszabadság 2005. aug. 19. p., 1., 3. Az idősotthonokban lakók számának emelkedése. Kovács Zsolt, a szociális tárca főosztályvezetője az idősellátás finanszírozásával kapcsolatos problémákról.