Idősgondozás, 1992-1995


1990-1191 1996-1997 1998-1999 2000-2001

2002-2003 2004-2005 2006-2008


1992

Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat szociális otthonairól és intézeteiről. [Szerk. Szabó Judit Ágnes] Bp., Fvárosi Önkormányzat. Főpolgármesteri Hivatal, [1992] 56 p.

Széman Zsuzsa. Az idősek szociális ellátása: Családi kapcsolatok és a családi segítség = Társadalomkutatás 10. 1992. 1. p. 33-39.

Hargitai Éva: Az öregekre már nem futja = Népszava 1992. okt. 10. p. 11. Idősgondozás közmunkában

Bereczki Mária: gyengélkedő szociális otthonok = Népszabadság 1992. márc. 23. p. 7.

Horváth Judit: Ki felügyeli a szociális otthonokat? = Magyar Hírlap 1992. feb. 12. p. 5. Interjú Bognár Szabolccsal, a Fővárosi önkormányzat osztályvezetőjével.


1993

Betegápolás otthon. Gyermek és felnőtt betegek, valamint időskorúak gondozása. [a Magyar Vöröskereszt és a Budapesti Mentőalapítvány kézikönyve]. [Ford. Peller Kálmán] Budapest, SubRosa Kiadó : Magyar Vöröskereszt, 1993. 174 p.

Hahn Veronika: Védett öregek = HVG 1993. 29. júl. 17. p. 31-32. Idősgondozás Nagy-Britanniában és Magyarországon.

Jakab Tibor - Blasszauer Béla: Nővéretika az idősek egészségügyi ellátásában = Nővér 6. 1993. 3. p. 34.

Sövényi Ferencné: Az idősek ellátása és ápolása Magyarországon = Nővér 6. 1993. 3. p. 37.

Meredith, M.: Idősek elhagyatottsága = Nővér 6. 1993. 3. p. 5.


1994

Időskorúak önismerete. [Szerk. Turgonyi Júlia] [Írták: Iván László et al.] [Budapest, Nemzetközi Családév Titkársága, 1994. 102 p. /Családpolitikai füzetek /

Sáhó Erzsébet: Időskorúak gondozása In: Időskorúak. [Írták: Sáhó Erzsébet – Lukács R. Zsuzsa.] Budapest, Labora Szociális Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási BT, 1994. 137 p. /Szociális segítő/

Élő: Ki kell építeni az idősek ellátó rendszerét = Magyar Nemzet 1994. okt. 28. p. 4. A házigondozás finanszírozása

Kenyeres Gabriella: Rehabilitációs központ és alapítvány = Népszabadság 1994. szept. 24. p. 8. Időskorúak gondozása

Idősek otthoni gondozása = Új Magyarország 1994. feb. 16. p. 5. Konferencia a Home care hospice programról.

Csonka: Otthon olcsóbb = Magyar Nemzet 1994. feb. 16. p. 4. Idősgondozás Józsefvárosban, Home care program.

Időskorúak Közép-Európában = Új Magyarország 12995. nov. 7. p. 5. Időgondozás

Subosits István: A beszéd gondozása az idősek otthonaiban = Szociális munka 6. 1994. 1. p. 3-17


1995

Hajdú József: Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában.    Szeged, JATE ÁJK. Tudományos Bizottság, 1995. 66 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. – Acta juridica et politica Tom. 46. fasc. 2./

Losonczi Ágnes: Az öregek sorsa a váltakozó múltak jelenidejében. (9-46.) In: Kötet az öregekről. [Szerk. Lévai Katalin]. [Közread. az] "Esély" Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest, „Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat” 1995. 125, [3] p. /Esély füzetek, 2./ Borítócím: Kötet az idősekről.

Dózsa Csaba: Az időskori szociális gondozó intézmények (p. 61-88) In: Kötet az öregekről. [Szerk. Lévai Katalin]. [Közread. az] "Esély" Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest, „Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat” 1995. 125, [3] p. /Esély füzetek, 2./

Széman Zsuzsa: A társadalmi öregedés és következményei az idősgondozásban (p. 47-60) In: Kötet az öregekről. [Szerk. Lévai Katalin]. [Közread. az] "Esély" Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest, „Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat” 1995.125, [3] p. /Esély füzetek, 2./

Urbanekné László Judit: Alternatívák az idősgondozásban (p. 89-106) In: Kötet az öregekről.[Szerk. Lévai Katalin]. [Közread. az] "Esély" Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest, „Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat” 1995.125, [3] p. /Esély füzetek, 2./

Orsós Éva – Pőcze Gábor: Az idősgondozásban dolgozó önkéntesek képzése (p. 107-113) In: Kötet az öregekről. [Szerk. Lévai Katalin]. [Közread. az] "Esély" Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest, „Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat” 1995. 125, [3] p. /Esély füzetek, 2./

Sastiné Arany Ida: Mit várok a szociális otthoni gondozástól, és milyen gondozott lennék, mint az otthon lakója? = Szociális munka 7. 1995. 1. p. 44-48.

Pintér György: Az idősek otthonaiból eltávozó lakók döntéseiről történt kutatás eredményei = Szociális munka 7. 1995. 4. p. 257-266.

Fiedler Anna Mária: Idős emberek, bebocsátásra várva = Esti Hírlap 1995. nov. 10. p. 9. Idősek szociális otthonai, országos körkép. Cikkösszeállítás

Tinnyei Mária: Eladják a szociális otthonokat = Népszava 1995. okt. 19. p. 3. A szociális otthonok privatizálásáról.

Hajdú Krisztina: A kerületekre hárul az idősek gondozása = Magyar Hírlap 1995. márc. 29. p. 6.