Idősgondozás, 2002-2003


1990-1191 1992-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2004-2005 2006-2008


2002

Bácskay Andrea: Életkörülmények a szociális otthonokban. [Közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. Budapest,KSH, 2002. 54, [10] p.

Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez. Budapest, Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2002. 47 p. /Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, 3./

Megyesi  Márton: A szűkös öregség: az idősek jövedelmi helyzete a kilencvenes években = Szociológiai szemle 12. 2002. 4. (143-156.) Teljes szöveg

Medgyesi Márton: Az időskorúak jövedelmi helyzetének változása az 1990-es években (60-74.) In: Társadalmi riport 2002. [Szerk.]: Kolosi Tamás – Tóth István György - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 2002.

Vajda Györgyi - Korintus Mihályné: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keresletének, kínálatának és igénybevételének felmérése. /A "Személyes gondoskodás Európában - jelenünk és a jövő" című nemzetközi kutatás 2. Nemzeti Jelentésének összefoglalója/ = Kapocs 1. 2002. 2. (6-18.)

Escobado, Anna - Fernandez, Esther - Moreno, David - Moss, Peter: Személyes gondoskodás Európában. Jelenünk és a jövő. Összefoglaló = Kapocs 1. 2002. 2. (20-33.) A személyes gondoskodás Európában: jelenünk és a jövő című európai uniós kutatás keretében készült második beszámoló összefoglalója az idősek és a gyermekek szociális ellátásáról.

Forrai Erzsébet - Gyuris Tamás - Hronyecz Ildikó - Ladányi Erika: Az idős emberek ellátásáról = Kapocs 1. 2002. 2. (24-41.)

Gáthy Vera: Egy módszertani ellenőrzés néhány tapasztalata = Társadalomkutatás 20. 2002. 1-2. (73-91.)

Hollósi Péter: Önkormányzatok feladatai az értelmi fogyatékosok ellátásában = Szociális Munka 14. 2002. 1. (51-57.)

Ecker Zita: Az idősödő értelmi fogyatékosok specifikus szükségletei = Szociális Munka 14. 2002. 1. (41-50.)

Neumark Tamás - Béres Csaba: Helyi jóléti rendszerek és az időskorúak szükségletfelmérése = A Falu 17. 2002. 2. (61-73.)

Papházi Tibor: Kistelepülések szociális ellátó tevékenységéről statisztikai adatok alapján = Kapocs 1. 2002. 3. (16-29.)

Skultéti József: A Fővárosi Önkormányzat által működtetett szociális ellátások... = Magyar Közigazgatás 2002. 5. p. 314-318. Többek között az idősellátásról is.

Kun J. Erzsébet: Kínálati piac az idősellátásban = Népszabadság 2002. 3. 16. Ellátás az idősek otthonában, Nyitrai Imre, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárának véleménye.


2003

Ezüstkor: Időskorúak Magyarországon. 2002- Központi Statisztikai Hivatal, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. Összeáll. Göncz Kinga [et al.]  Szerk. Dóra Ilona [et al.] Bp., ESZCSM- KSH, [2003]

Dobossy Imre- Molnár Edit, S. - Virágh Eszter: Öregedés és társadalmi környezet. [Életünk fordulópontjai] Budapest, KSH NKI, 2003., 167 p. /Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, 3.)  Bibliogr. p. 161.

Módszertani útmutató a pszichiátriai szociális otthonok megújulásáért. A jogi környezet értelmezése, rehabilitációs szemléletű gondozási módszerek, megújuló szervezeti kultúra. Szerk.: Harangozó Judit. Szerzők: Gordos Erika [et al.] Budapest,Fővárosi Önkorm. Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2003. 37 p.

Időskori depresszió és szorongás. Szerk. Kovács Mónika. [Szerzők Hillary Bogner ... et al.] Budapest, Springer, 2003.  208 p.

Szabó Lajos: Szociális készségszint felmérés mentálisan hanyatló idősek vizsgálatában. Budapest, Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2003.  36 p. /Továbbképző füzet - Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály,; 4./

Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai. [Szerk. Szilágyi Katalin] ; [a fotókat Révész András kész.]  [Közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2003. 147 p. /Kapocs könyvek, 2./

Győri Péter: Az önvizsgálaton alapuló minőségbiztosítási rendszer bevezetésének néhány tapasztalata a Kútvölgyi úti Idősek Otthonában = Háló 9. 2003. 3. p. 5. Teljes szöveg

Medgyesi Márton: Az idősek háztartásai, jövedelmi és vagyoni helyzete a kilencvenes években = Kapocs 2. 2003. 3. p. 22-29.

Gellén Imre: Otthon, gondozóban és/vagy szociális otthonban. Hogyan tovább = Szociális munka 14. 2003. 1. p. 75-77.

Sümegi Endre: A szociális ellátás helyzete Bács-Kiskun megyében = Szociális Menedzser 5. 2003. 4. (15-19.) Az idősgondozásról is.

Zonda Tamás: A szociális háló működése Magyarországon = Szociális Menedzser 5. 2003. 4. (12-14.) A szociális otthonokról és az idősgondozásról is.

Tájékoztató az idősek, fogyatékosok és gyermekes családok üdülésének idei szociális támogatási rendszeréről = Kórház 10. 2003. 4-5. p. 65-68.

ÁSZ-jelentés az idősek otthonairól: borús alkony = HVG 25. 2003. 35. aug. 23. p. 75-76

Ketrecbe az öregekkel? = Népszabadság 2003. jún. 17. p., 1., 9. A Mental Disability Advocacy Center (MDAC) nemzetközi emberjogi szervezet jelentése Magyarország és további három EU-csatlakozásra váró ország pszichiátriai intézeteiben és szociális otthonaiban végzett vizsgálatairól.