Idősgondozás, 1996-1997


1990-1191 1992-1995 1998-1999 2000-2001

2002-2003 2004-2005 2006-2008
1996

Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.] Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Ford. Kárpáti Zoltán. Bp., MTA. Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, 1996. 87 p. /Disputa kvek, 5.)

Gáthy Vera: A Kelet-Európai Hálózat három éve (p. 11-17.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Hojnik-Zupanc, Ida: Az idősek és a technika az átmeneti társadalomban. Jelentés Szlovéniából (p. 19-26.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Kasalová, Hana: Hogyan gondozzák az idős embereket a saját otthonukban a Cseh Köztársaságban? (p. 27-38.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Széman Zsuzsa: Az idősek helyzete az átalakuló magyar társadalomban (p. 39-47.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Széman Zsuzsa - Utasi Ágnes: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központjának szerepe az idősek életében (p. 47-61.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Krajcik, Stefan: Az idősgondozás Szlovákiában (p. 63-70.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Kaliterina, Liljana - Pricmic, Zvejezdana: Idős népesség a Horvát Köztársaságban (p. 71-80.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Synak, Brunon - Czekanowski, Piotr: Jelentés az idősek helyzetéről Lengyelországban (p. 81-87.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.]: Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp. MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996.

Kappéter István: Az agresszió kezelése szociális otthonokban (p. 46-58.) In: Az agresszió problémái korunkban. A Szociális Munka Alapítvány és a Magyar Pszichiátriai Társaság Középmagyarországi Tagozata közös rendezésében, 1995. május 10-11-12-én, Ábrahámhegyen volt tudományos ülés összefoglalt anyaga. [Szerk.]: Kappéter István. Bp. SzMA, 1996.

Széman Zsuzsa: Innováció az idősgondozásban. /Egy harmadik kerületben készített esettanulmány alapján/ (p. 161-181.) In: Innovatív önkormányzatok. [Szerk.]: Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. Bp. Helyi Társ. Kut. Csop., 1996.

Széman Zsuzsa: Innovation in care for the elderly. /Based on a case study in Budapest's 3rd district. (p. 166-193.) In: Innovative local authorities. [Szerk.]: Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. Bp. Local Society Research Group, 1996.

Lakner László: A megye egészségügyi és szociális helyzete (368-387.) In: Vas megye társadalmi-gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. [Szerk.]: Csapó Tamás. Szombathely. MTA Reg. Kut. Közp. - Vas Megyi Önkormányzat, 1996.

Gáthy Vera: Egy kelet-európai Network három éve = Társadalomkutatás 1996. 1-2. (122-125.)

Lévai Katalin: Az önkormányzatok és a nonprofit szektor közötti együttműködésről = Esély 8. 1996. 1. (50-60.)

Hack Erzsébet: Az egészségügyi és a szociális rendszerek ütközési pontjai = Szociális Munka 8. 1996. 4. (281-285.)

Pintér Györgyi: Vizsgálat az alkoholizmusról a Tolna megyei önkormányzat idősek otthonaiban = Szociális Munka 8. 1996. 2. (118-129.)

Szabó Lajos: Előadások a Szociális Otthonok Igazgatói Európai Társasága Közép-európai Szekciójának I. kongresszusán. Budapest, 1994. november 3-5 = Szociális Munka 8. 1996. 3. 202-215.
 
Harsányiné Vörös Lídia: A szakdolgozó helye, szerepe az idősek személyes gondoskodást nyújtó intézményeiben = Szociális munka 8. 1996. 1. p. 33-36

Újszerű koncepciók az üzemi idősgondozás területén = Humánpolitikai szemle 7. 1996. 5.  (92.)

Idősgondozás anyanyelven = Magyar Hírlap 1996. máj. 2. p. 5. Orsós Éva, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal vezetője a nemzetiségi idősgondozásról


1997

Időskutatás = Esély 9. 1997. 4. 67-121.

Lévai Katalin - Csoba Judit: A debreceni idősgondozás intézményrendszere = Esély 9. 1997. 4. (106-121.)

Széman Zsuzsa - Gáthy Vera: Szükségletek, innováció és normák a III. kerület idősgondozásában = Esély 9. 1997. 5. (19-38.)

Széman Zsuzsa: Szükségletek, innováció és normák az egri idősgondozásban = Esély 9. 1997. 4. (87-105.)

Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor - Fekete Judit: Időskorúak szociális ellátórendszere Budapest XIII. kerületében = Esély 9. 1997. 4. (68-86.)

Elekes Zoltán: Időskor, elszegényedés és szociális gondozás p. 133-146. In: Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. [Írta Biró A. Zoltán et al.] [Szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor.] Csíkszereda, Pro-Print, 1997. 181 p., [8] t. /Helyzet kvek/

Vértes László: Az idősek biblioterápiájáról = Könyv, könyvtár, könyvtáros 6. 1997. 10. p. 43.

Sáhó Erzsébet: Idősek érzelmi élete = Szociális munka 9. 1997. 1. p. 17-20.

Pintér György: Vizsgálat az alkoholizmusról a Tolna megyei Önkormányzat idősek otthonaiban = Szociális munka 8. 1996. 2. p. 118-129.

Sasváriné Bojtor Anna: Házi ápolás – idős gondozás = Nővér 10. 1997. 5. p. 13.

Az idős beteg. (Interdiszciplináris fórum) = MOTESZ Magazin 1997. 3. p. 50.

Kandász Andrea: Elfelejtett öregek = 168 óra 1997. 49. dec. 9. p. 35-36.
Szociális otthonokról

Szaporodnak a gondozás magánotthonai = Népszabadság 1997. máj. 2. p. 31. Idősotthonok

Tanácskozás az idősgondozásról = Új Magyarország 1997. nov. 11. p.4. A British Council magyarországi idős népesség ellátásával foglalkozó kutatási programja.