Idősgondozás, 1998-1999


1990-1191 1992-1995 1996-1997 2000-2001

2002-2003 2004-2005 2006-2008

1998

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának OBH 2454/1998. számú jelentése az időskorúakat ápoló-gondozó otthonokban élő személyek emberi és állampolgári jogai érvényesülésének helyzetéről. [Közread. az] Országgyűlési Biztosok Hivatala.  [Budapest] Országgyűlési Biztosok Hivatala, 1998.  [2], 133 p.

Csorba Judit: "Civil a pályán...?!!". Az önkéntes szolgálatoktól az állami feladat átvállalásáig. A szociális ellátás terén működő civil szervezetek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködése (p. 13-60.) In: Civil a pályán. Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp., 1998.

Czibere Ibolya: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja. /Esettanulmány/ (p. 61-70.) In: Civil a pályán. Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp., 1998.

Jenei György - Palotai Zsuzsanna: Stratégiai megfontolások az egri szociálpolitikában. /Összegző áttekintés/ (p. 71-102.) In: Civil a pályán. Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp., 1998.

Gazda Mária: Trendek a holland és a magyar idősgondozásban (p. 26-38.) In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból. [Szerk.]: Balogh Eszter - Wells Noémi. Bp. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet - Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tszék, 1998.

Kleofás Marianna: Kiscsoportos lakóotthonok jelenlegi finanszírozási lehetőségei az önkormányzati intézeteknél … In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból. [Szerk.]: Balogh Eszter - Wells Noémi. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet - Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tszék, 1998. 131 p. Bibliogr. a tanulmányok végén

Farkas Istvánné: Félúton-házak - kiscsoportos lakóotthonok - működtetésének pénzügyi-gazdasági problémái…. In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból. [Szerk.]: Balogh Eszter - Wells Noémi. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet - Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tszék, 1998. 131 p. Bibliogr. a tanulmányok végén

Stollár János: A jelenlegi intézményrendszer kialakulásának okai, az átalakítás lehetőségei  és jogi keretei … In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból. [Szerk.]: Balogh Eszter - Wells Noémi. Bp., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet - Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tszék, 1998. 131 p. Bibliogr. a tanulmányok végén

Gáthy Vera - Széman Zsuzsa: Az idősgondozás néhány kérdése egy japán-magyar összehasonlító kutatás tükrében = Társadalomkutatás 1998. 1-2. (5-26.)

Egy japán-magyar közös kutatási programról. (Szerk.) Gáthy Vera = Társadalomkutatás 1998 3-4. (172-198) Az idősgondozás területén

Oka Maszato: A nem állami szervezetek szerepe az öregedő társadalomban. /Esettanulmány egy japán szövetkezeti társulásról/. [Ford.]: Gáthy Vera = Társadalomkutatás 1998. 3-4. (173-188.)

Gáthy Vera - Széman Zsuzsa - Oka Maszato: Interjú Mataki Kjóko asszonnyal, a Kanagava prefektúra közgyűlésének tagjával, a Kanagava Hálózat Mozgalom elnökével = Társadalomkutatás 1998. 3-4. (189-193.)

Gáthy Vera - Széman Zsuzsa - Oka Maszato: Interjú az Együttérzés Fudzsiszava Létesítmény vezetőivel = Társadalomkutatás 1998. 3-4. (194-198.)

Király Károly: Dávid csillaga alatt. Egy közalkalmazott úti jegyzetei = Szociális Munka 10. 1998. 4. (309-314.) Az izraeli idősgondozásról.

Nógrádiné Várhalmi Judit - Urbanek Judit: "Én már csak meghalni szeretnék, édes fiam." A szociális munka és a mentálhigiéné lehetőségei az idősek otthonaiban /egy foglalkoztatási program ürügyén/ = Esély 10. 1998. 3. (75-93.)

Simon Cs. József: Látogatóban a jászberényi kedvesnővéreknél = Szociális Munka 10. 1998. 4. (314-316.)

Stollár János: A jelenlegi intézményrendszer kialakulásának okai, az átalakítás lehetőségei és jogi keretei = Szociális Munka 10. 1998. 1. (40-44.)

Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása - gondolatok a nyugat-európai tapasztalatok tükrében = Esély 10. 1998. 5. (65-71.)

Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása. /Gondolatok nyugat-európai tapasztalatok tükrében/ = Szociális Munka 10. 1998. 3. (209-215.)

Szakmai tanácskozás. /Idősek Otthona és Módszertani Intézet, Borsodnádas/ = Szociális Munka 10. 1998. 2. p. 148.

Erdei Éva: Fölösleges öregek = Magyar hírlap 1998. dec. 5. p. 15. Idősek életviszonyai az idősek otthonaiban. Ombudsmani vizsgálat.


1999

Az öregedés biológiai és orvosi aspektusai. Gerontológiai tanulmányok. [Szerk. Mess Béla - Fischer Ernő - Iván László] Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 1999 158 p. A köt. az 1998. márc. 18-án Pécsett rendezett szimpózium  szerk. anyaga

Idősellátás Magyarországon. Brit-magyar kutatási modellek. Szerk. Lévai Katalin. [Közread. a] Szociális Innováció Alapítvány. [Budapest, Szociális Innováció Alapítvány, 1999. 124, [1] p. A projektről l. Hetek 3. 1999. 25. Teljes szöveg

Tájékoztató a fővárosi szakosított szociális intézményekről az állami, a civil, az egyházi és a magánszférában. [Közread. a] Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani feladatokat ellátó Idősek Otthona. Bp., 1999. 104 p.

Elderly people in the present-day Hungary. [Öregek a mai Magyarországon.] [Szerk.]: Keszthelyiné Rédei Mária - Lakatos Miklós. Bp., KSH - Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999. 8 p.

Sárkány István: Az időskor viktimológiája. Bp., BM K., 1999. 89 p. Bibliogr. p. 79-89.

Beregi Edit - Bondár Éva - Császár Albert - et al.: Üzenet a társadalomnak az öregedésről. Bp., Soros Alapítvány, 1999. [17 p.]

Dénes Zsuzsanna: Holokauszt túlélők. Posztholokauszt szindróma = "Végeken" 10 (1). 1999. 3-4. (70-72.) Idősgondozás holokauszt túlélők körében.

Horváthné Zsani Magdolna: A külsővati idősek otthona lakói körében végzett vizsgálat az egészségi állapot, beilleszkedés, kapcsolatok, a hangulati élet és a foglalkoztathatóság vonatkozásában = Szociális Munka 11. 1999. 4. (215-220.)

Molnár Regina: "Mire megvénülünk". Idősek társadalmi helyzetéről = Egészségnevelés 40. 1999. 5-6. (196-200.)

Pauler Ákos: Szenvedélybetegek a szakosított otthonban. (A foglalkoztatás fejlődése az utóbbi öt évben, otthonunkban) = Szociális Munka 11. 1999. 1. (40-44.)

Pauler Zsolt: Alkoholfogyasztás az idősek otthonában = Szociális Munka 11. 1999. 4. (225-228.)

Portheiserné Szabó Ildikó: Idősek otthona a XXI. század küszöbén = Szociális Munka 11. 1999. 1. (15-29.)

[Az idősek helyzete Magyarországon és az Európai Unióban] = Esély 1999. 6. 3-61. Bibliogr. tanulmányonként

Ombudsmani jelentések az időskorúakat ápoló-gondozó otthonokról = Esély 1999. 6. (58-61.)

Portheiserné Szabó Ildikó: Idősek otthona a XXI. Század küszöbén = Szociális munka 22. 1999. 1. p. 15-29.

Dotterwichné Józan Klára: A betegek, idősek kézi erővel történő emelésének és mozgatásának új módszere egy francia oktatási programalapján = Szociális munka 11. 1999. 4. p. 220-224.

Pauler Zsolt: Alkoholfogyasztás az idősek otthonában = Szociális munka 11. 1999. 4. p. 225-228.

Medgyesi Márton - Sági Matild – Szívós Péter: Az idősek jövedelmi helyzetéről = Esély 10. 1999. 6. p. 3-33. A tanulmány a szerzők "A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei" című, a TÁRKI Társadalomtudományi Tanulmányok sorozatának 13. számaként 1999. júliusban megjelent írásának rövidített változata. Teljes szöveg

Gergely Judith: Idősgondozás és fiatalok nevelése = Debreceni Szemle 7. 1999. 3. (478)

Iván László: Az idősgondozás helyzete Európában = Nővér 12. 1999. 6. (9)

Féderer Ágnes: Már nem a hatvanasoké a világ. Magyarországon a társadalmi öregedés nagyon hamar elkezdődik = Népszabadság 1999. július 3. (20-21.)

Gáti Júlia: Öregek pedig vannak = HVG 1999. 48. dec. 4. p. 51. Idősgondozás Erdélyben.