Hajléktalanság, 2005-


1973-1991 1992-1994 1995-1996 1997-1998

1999-2000 2001-2002 2003-2004
2005

Lénárt Imre: Hajléktalanok - centripetális megélhetési stratégiák. /Lírai vázlat, részletek/ = Kultúra és Közösség III. folyam 9. 2005. 1. (15-29.)

Győri Péter: Szemben az árral... A Hálózat Alapítvány lakásrezsi-támogatási és krízis-támogatási rendszeréről = Esély 16. 2005. 2. (73-94.) A Budapesti Lakásrezsi Támogatási rendszer. Kilakoltatás előtt állók. Teljes szöveg

Dávid Beáta - Gálig Zoltán - Vályi Réka: Három év, három pillanatfelvétel 100 budapesti hajléktalan ember körében, 1998 és 2000 Közösségött = Esély 16. 2005. 4. (87-107.) Budapesti hajléktalanok életformája 1998-2000. Teljes szöveg

Juhász Gábor - Taller Ágnes: A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban = Esély 16. 2005. 6. (23-63.) Az EU új tagállamainak a társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terve. Teljes szöveg

Horváth Margit: "Hol jár az isten?" = Amaro Drom 14-15. 2004-2005. 12-1. (9-11.) A Budapesten és környékén élő hajléktalanok mindennapjai.

Győri Péter: Hajléktalanok - a szavak és a számok hálójában = Beszélő Új foly. 10. 2005. 3-4. (62-69.) A budapesti hajléktalanok 2005-ben lezajlott regisztrációjáról. Teljes szöveg

Lengyel Gabriella: Cigánynak vélt hajléktalanok = Beszélő Új foly. 10. 2005. 3-4. (70-76.) Teljes szöveg

Sütő Csaba: Merre tovább hajléktalan-ellátás? = Háló 11. 2005. 4. (1-3.)

Irk Ferenc: Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés = Belügyi Szemle 53. 2005. 3. (32-56.)

Török Ágnes - Udvarhelyi Éva Tessza: Egy tiszta város piszkos lakói avagy "aluljáró takarítási szertartások" Budapesten = Világosság 46. 2005. 7-8. (57-79.) A hajléktalanok szegregációja és kirekesztődése Budapesten. Teljes szöveg

Bedros J. Róbert - Huszár András - Kozma Dezső - Ütő István: A tuberkulózisjárvány hazánkban, a nemzetKözösségi migráció várható hatásai = Belügyi Szemle 53. 2005. 2. (81-86.)

Szretykó György: Állami gondozott fiatalok fedél nélkül (p. 200-232.) In: Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúság szociológiai elemzéséhez. [Szerk.]: Szretykó György. Pécs, Comenius, 2005. 399 p.

Lacziné Kása Zsuzsa: Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára (p. 67-82.) In: Helyi fenntarthatósági esettanulmányok. Bp., Környezettudományi Közösségpont Alapítvány, 2005. 143 p. A Krízisotthon hálózat bemutatása. Teljes szöveg

Nagy Béla: A település, az épített világ. Bp., B+V Lap- és Könyvkiadó, 2005. 486,[4] p. A településtervezés szempontjairól és a városok társadalmi és gazdasági szerepéről. A településtervezéssel kapcsolatos fogalmakkal (p. 424-457).

Szilágyi Gyula: Nincs kilincs. Ó jaj az út lélektől tébolyig. Bp., M-érték Kiadó, 2005. 207 p. A pszichiátriai intézetek működéséről.

Farkas Péter:  Egymásba kapaszkodva. Település- és Közösségfejlesztés a globalizáció korában. Bp., L'Harmattan, 2005. 197 p.

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelzőszámai. Elméleti megalapozás. [Szerk.] Hegedüs Péter - Monostori Judit. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., 2005. 148 p.

Kormos Valéria: A számkivetettség bővített újratermelődése = Magyar Nemzet 2005. ápr. 19. (5.) A Védegylet vitaestje a hazai hajléktalanság szociális problémájáról.

Muhari Judit: Megszámlálták az utcán élő embereket = Népszava 2005. febr. 4. (5.)

Bita Dániel: A tarnabodi kísérlet  = 168 óra 2005. 51-52. (45-48.) Interjú Gönczöl Katalin miniszteri biztossal munkájáról, és egy önkormányzati programról a hajléktalanok megsegítésére. Teljes szöveg

Székely Ilona: Holt lelkek = 168 óra 2005. 6. (21-22.) Hajléktalanok népszámlálása

Tarnai László: Száműzött koldusok = A Szabadság 2005. 15. (3.) A koldusok, kéregetők kitiltása Szeged városKözösségpontjából, interjú hajléktalanokkal.

Fort András: Büntetik a szegénységet = A Szabadság 2005. 12. (3.) Kaposvár, Szeged, Pécs önkormányzatának tervei a koldusok, hajléktalanok városból történő kitiltására.

László Dóra: Az utca angyalai = Heti Válasz 2005. 49. (30-31.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájáról.

Pálmai Erika: Élesztési kísérlet = HVG 2005. 11. (114.) Befogadófalu-program hajléktalanoknak.

Pálmai Erika: Új kiadások = HVG 2005. 3. (105.) Hajléktalan-újságok

Boros Károly: Eőry Ajándok = Magyar Demokrata 2005. 51-52. (96-98.) Interjú a hajléktalanok orvosával pályafutásáról és karitászáról.

Szász Anna: Jelentések a perifériákról = Esély 2005. 5. (115-121.) Könyvismertetés: Széman Zsuzsa - Harsányi László: "Kelj fel és járj". Időskorúak mobilitási lehetőségei. Budapest, Nonprofit Kutcsop., MTA Szociológiai Kut. Int., 2003. "Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről". Szerk. Bass László. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 2004. "Számla-Pasziánsz - A Nagyvárosi Szegénység Arcai". Szerk. Győr Péter - Tatár Babett. Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Közösségpont és Intézményei, 2004.

A Váltó-Ház. Hajléktalan alkoholisták útja a józanodáshoz. [Szerk.]: Szász Anna. Bp., Argumentum K., 2005. 264 p. A Váltó-Ház működésének bemutatása. A 2001-ben alapított intézmény célja a hajléktalan alkoholisták gyógyítása, új életpályára állítása.


2006

Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok = Esély 17. 2006. 1. (3-29.) Adósságrendezési programok személyeknek. Teljes szöveg

Mezei György - Virág Tamás: A nyomor minimuma. Javaslat a fővárosi hajléktalan-ellátás fejlesztésére és finanszírozására = Háló 12. 2006. 5. (4-6.)

Mezei György: Az ábrándos szemű és a forráshiány = Háló 12. 2006. 5. (6-7.) Teljes szöveg

Mezei György: Vendégségben a polgári világban = Háló 12. 2006. 5. (8-10.) Teljes szöveg

Mezei György: Nyilvántarthatatlanok. (Nyilván tartanak tőlem) = Háló 12. 2006. 5. (10-12.) Teljes szöveg

Mezei György:  A hajléktalan-ellátás szerepe a hajléktalan életmódban = Háló 12. 2006. 5. (12-14.) Teljes szöveg

Sümegi Endre: Növendékházban működik a szegénykonyha = Szociális Menedzser 8. 2006. 2. (55-57.) A ferencesek szegénygondozó tevékenysége Szegeden.

Blaskó Zsuzsa: Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés = Szociológiai Szemle 16. 2006. 1. (133-137.) Könyvismertetés: A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Tanulmányok. Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés I. Budapest, KSH, 2004., A szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelzőszámai. Elméleti megalapozás. Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés 2. Budapest, KSH, 2005.

Bakos Péter: Európai konferencia a szociális krízishelyzetről, Európa nagyvárosaiban = Háló 12. 2006. 3. (6-9.) Teljes szöveg

Rácz Andrea - Csurgó Bernadett: Ingatlan-visszaélések hajléktalanná vált áldozatai = Kapocs 5. 2006. 2, /23/. (30-37.)

Mezei György - Sarlós Katalin: Nyomorskála = Kapocs 5. 2006. 3. (2-5.)

Győri Péter: Elment Mezei György = Esély 17. 2006. 2. (114-115.) Teljes szöveg

Török Ágnes - Udvarhelyi Éva Tessza: Social exclusion - are we excluding ourselves? A search for the anthropologist's role at home  = Anthropolis 3. 2006. 2. (48-71.) Hajléktalanok szegregációja. Városantropológiai terepkutatás a budapesti Kálvin téren.

Török Ágnes - Udvarhelyi Éva Tessza: Egy tiszta város piszkos lakói, avagy "aluljáró takarítási szertartások" Budapesten (p. 477-495.) In: Kultúrák Közösségött. Hommage á Boglár Lajos. [Szerk.]: A. Gergely András - Papp Richárd - Prónai Csaba. Bp., Nyitott könyv, 2006. 495 p. Teljes szöveg

Barabásné Koller Erzsébet: Az otthontalanság pszichológiai hatása a hajléktalan életmóddal kapcsolatba kerülő személyek identitásváltozásában = Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7. 2006. 4. (329-345.)

Mezei György emlékszám = Háló 12. 2006. 5. 4-15.

Székely Ilona: Vöröskeresztes útilapu = 168 óra 2006. 22. (32-33.) Iványi András, a Madridi úti hajléktalanszálló vezetőjének elbocsátásáról.

Székely Ilona: A világot jelentő linóleum = 168 óra 2006. 11. (35-37.) A Madridi úti hajléktalanszállóról.

Pálmai Erika: Kapaszkodósáv = HVG 2006. 50. (109.) A hajléktalanok megsegítésére készült terv áttekintése.

Krug Emília: Cinkosok = 168 óra 2006. 32. (18-20.)

Csibra István: = Esély 17. 2006. 6. (118-120.) Könyvismertetés: A Váltó-ház. Hajléktalan alkoholisták útja a józanodáshoz. Szerk. Szász Anna Bp., Argumentum, 2005.)


2007

Győri Péter: A hajléktalanok és a vizitdíj = Népszabadság 2007. ápr. 11. (12.) A Budapesti Módszertani Szociális Közösségpont (BMSZK) szakmai igazgatója a vizitdíj kérdéséről, illetve a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról. Teljes szöveg

Kádár István: Gyógyít a jó szó is = Kapu 2007. 6-7. (130-132.) A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanokat ellátó mozgó orvosi rendelése.

Pálmai Erika: "A megtehető intézkedések szempontjából vége a télnek" = HVG 2007. 43.(70.) Interjú Vecsei Miklós, lemondott hajléktalanügyi miniszteri biztossal.

Horn Gabriella: Túlélési gyakorlatok = HVG 2007. 26. (77.)

Gyuris Tamás - Molnár D. László - Szántó Róbert: Hajléktalanok. Teljes szöveg