Hajléktalanság, 1995-1996


1973-1991 1992-1994 1997-1998 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1995

Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései (p. 238-262.) In: Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény a munkavállalási tanácsadó szakos főiskolai hallgatók számára. [Szerk.]: Kárpáti Zoltán. Gödöllő, 1995. 333 p.

A könyvtár szociális funkciója. /Tanulmánygyűjtemény/. [Szerk.] Arnóth Károly - Vidra Szabó Ferenc. [Utószó] Bartos Éva. [Közread. a/z/] OSZK KMK . Bp., OSZK KMK, 1995. 180 p.

Katsányi Sándor: A könyvtár szociális feladatai (p. 5-22.) In: A könyvtár szociális funkciója. /Tanulmánygyűjtemény/. [Szerk.] Arnóth Károly - Vidra Szabó Ferenc. Bp., OSZK KMK, 1995. 180 p.

Feimer Ágnes: Kitekintés. /Külföldi szakirodalmi szemle/ (p. 23-45.) In: A könyvtár szociális funkciója. /Tanulmánygyűjtemény/. [Szerk.] Arnóth Károly - Vidra Szabó Ferenc. Bp., OSZK KMK, 1995. 180 p. A könyvtár szociális funkciója a külföldi szakirodalomban.

Kapuvári Zsuzsa: A hajléktalanságról - könyvtáros szemmel (p. 79-87.) In: A könyvtár szociális funkciója. /Tanulmánygyűjtemény/. [Szerk.] Arnóth Károly - Vidra Szabó Ferenc. Bp., OSZK KMK, 1995. 180 p.

Kocsis B. Mihály: A hajléktalanellátás intézményrendszerének fejlődése 1994-ben = Periferia füzetek [3]. 1995. 1. (2-16.) A hajléktalanok ellátására létrehozandó intézményekre kiírt pályázatokról.

Udvari Kerstin: A szociális lakóközösség mint a hajléktalanellátásból kivezető út = Periferia füzetek [3]. 1995. 1. (17-21.) A szociálpolitikai intézményrendszer által működtetett szociális lakóközösségekről.

Oross Jolán: Hajléktalan emberek egészsége, hajléktalan emberek halála = Periferia füzetek [3]. 1995. 1. (2-31.) A budapesti és Pest környéki hajléktalanok egészségi állapotának felméréséről, betegségükről valamint haláluk okáról.

Kovács Ibolya: Tájékoztatás a hajléktalan emberek egészségügyi ellátását végző új szolgáltatások beindításáról = Periferia füzetek [3]. 1995. 1. (32-39.)

Köles Zsuzsa: Országos jelentés a népkonyhákról. Kérdőíves lekérdezés alapján. /1995. március/ = Periferia füzetek [3]. 1995. 3. (2-11.) Egy kérdőíves felmérés eredményéről, melyet 1995. márciusában a Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztálya végzett Budapesten.

Tittmann János - Schiller Kertész Tamás: Hajléktalan személyek segítése = Periferia füzetek [3]. 1995. 3. (38-53.) A hajléktalanok rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának segítését célzó programról, mely tanfolyam keretében is oktatható a szociális munkások részére.

Andics László: Mentőszolgálat és a hajléktalan emberek sürgősségi betegellátása = Periferia füzetek [3]. 1995. 2. (50-59.)

Kassai Melinda: A gyermekkorban elszenvedett, családon belüli erőszak szerepe az életút későbbi alakulásában - adalékok a hajléktalanság etiológiájához. /Interdiszciplináris megközelítés/ = Esély 7. 1995. 4. (77-91.) Felnőtt hajléktalanok gyermekkorban elszenvedett szexuális élményeinek későbbi életükre gyakorolt hatásáról.

Pik Katalin: Kik a hajléktalanok, és mit tehetünk értük? = Esély 7. 1995. 5. (60-80.) A hajléktalanok szociális gondozásával foglalkozó társadalmi, egyházi intézményekről, önsegítő csoportokról, többek között a Hajléktalanok Rehabilitációs Otthonáról, a Menhely Alapítványról valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálatról.

Rádai Eszter: "Az újak is ugyanazokat a bűnöket követik el". Rádai Eszter interjúja Iványi Gáborral = Mozgó Világ 21. 1995. 8. (51-59.) A cigányság, a hajléktalanok, a kisebbségek iránti gyűlöletről.

Molnár D. László: Hajléktalanok egészségi állapota = Esti Hírlap 1995. máj. 24.

Oross Jolán: "A szabadság rád fagy". Hajléktalan emberek egészsége, hajléktalan emberek halála = Esély 7. 1995. 5. (81-98.)

Dúll Andrea: Az otthon környezetpszichológiai aspektusai = Magyar Pszichológiai Szemle 35. /51/. 1995. 5-6. (345-377.)

Szoboljeva Ludmilla - Pataki Beáta - Dragán Edit: Igény a segítségre a fővárosi hajléktalanokat befogadó intézményekben = Szenvedélybetegségek 3. 1995. 5. (324-330.) 1994-ben hajléktalan szállásokon és kórházi osztályon végzett szociológiai felmérés eredményei.

Csalog Zsolt: Itt embereket kell menteni. Beszélgetés Iványi Gáborral = Kritika 33. 1995. 7. (3-7.) A hajléktalanok ellátásáról, a szociálismunkás képzésről, a Fővárosi Szociális Központ jelenéről.

Szávai Ilona: Utcák és gyermekek. A társadalmi lét új dilemmája? = Család, Gyermek, Ifjúság 4. 1995. 3-4. (39-40.)

Csalog Zsolt: Hajléktalan cigányok? = Amaro Drom 5. 1995. 4. (23.)

Az ifjúságvédelem helyzetéről, a fiatalkori bűnözés és a bűnözővé válás megelőzésének a lehetőségeiről = Belügyi Szemle 33. 1995. 3. (44-64.) Belügyi Szemle című folyóirat szerkesztősége által szervezet konzultáció.

Molnár D. László: Hajléktalanok = Periferia füzetek 1995. 4. (2-25.)

Radoszáv Miklós: Határintézmények a gyermekvédelem és a hajléktalanság területén = Periferia füzetek 1995. 4. (26-40.)

Kártyás Irén - Gurály Zoltán: A hajléktalanok segélyezéséről. Javaslat = Periferia füzetek 1995. 4. (41-64.)

Jogszabálygyűjtemény hajléktalanellátásban dolgozóknak. [Összeáll.] Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod. – Peremhelyzetű Csoportok Módszertani O., 1995. [4], 189 p. /Periferia seria kvek, 5./

Kocsis B. Mihály: Magyarország menhelyei. Bp., Peremhelyzetű Csoportok Módszertani O., 1995. 114 p. Bibliogr. p. 111-114. /Periferia seria kvek, 4./ A szegénység és hajléktalanság 20. századi okairól, a magyarországi hajléktalanellátó intézményrendszer kialakulásának társadalmi-gazdasági összefüggéseiről, a politika szerepéről a menhelyek működésében, a menhelyek működésének elemzése férőhely, a lakók neme, életkora, születési helye, a menhely területi elhelyezkedése, profiljuk, a bennük dolgozó alkalmazottak, költségvetésük stb. alapján.

Hajléktalan embereket segítő szolgálatok Magyarországon. Információs kézikönyv. [Szerk.]: Oross Jolán. [Jegyzetek] Köles Zsuzsa, Kocsis B. Mihály. Bp., Népj. Min. Szoc. Válságkez. Progr. Irod., 1995. 195 p.

Mezei György – Sarlós Katalin: Nyomorskála. Budapest, Léthatáron Alapítvány, 1995.  82 p. /Terem a nyomor, 1. Mezei György – Sarlós Katalin: Nem hittem, hogy ez lesz a csodálatos Magyarországból p. 69-81./ A hajléktalan életmódról.

Horváth Andrea: Barakk-lakók = Kapu 1995. 10-11. (100.) A budaörsi hajléktalanszálló bemutatása.

Csutoros Gergely: Csőgárda = 168 óra 1995. 45. (38.) Kiskorú hajléktalanok.

Pelle János: Csicska vagy családtag? = 168 óra 1995. 8. (34.) Nem roma hajléktalanok helye a roma családokban. 

Fazekas László: Mi újság? Dr. Iványi Gábor = Mai Nap 1995. jan. 7. (5.) A Fővárosi Szociális Központ vezetője a hajléktalanok segítéséről.

Kovács Boglárka: Szociális csúszda = Reggeli Kurír 1995. ápr. 3. (9.) Beszélgetés Tausz Katalinnal, AZ ELTE Szociálpolitikai tanszékének tanárával a hajléktalanokról és a szegényekről.

Korompay Csilla: Másodrendű állampolgárok = Új Magyarország 1995. máj. 25. (1.) Interjú Iványi Gáborral, A Fővárosi Szociális Központ és Intézményei igazgatójával a hajléktalanokról.


1996

A hajléktalanság sebei. [Szerk.] László Klára - Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p. /Periferia seria kvek, 6./

Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje (p. 3-32.) In: A hajléktalanság sebei. [Szerk.]: László Klára - Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p.

Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje = Periféria Seria 1996. 6. (3-32.)

Molnár D. László - László Klára: Budapesti hajléktalanok egészségi állapota (p. 33-61.) In: A hajléktalanság sebei. [Szerk.]: László Klára – Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p.

Molnár D. László –László Klára: Budapesti hajléktalanok egészségi állapota = Periferia Seria 1996. 6. (33–61.)

Kassai Melinda: Szenvedélybetegség és hajléktalanság (p. 62-81.) In: A hajléktalanság sebei. [Szerk.]: László Klára - Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p.

Keyes, Simon - Kennedy, Michael D.: A hajléktalanság halálos betegség (p. 83-131.) In: A hajléktalanság sebei. [Szerk.] László Klára - Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p.

Oross Jolán: A szabadság rád fagy (p. 132-164.) In: A hajléktalanság sebei. [Szerk.]: László Klára - Oross Jolán. Bp., Népjóléti Min. Szoc. Válságkezelő Progr. Irod., 1996. 165 p. 1992-ben a pomázi és a budaörsi hajléktalanszállás lakóinak összehasonlító vizsgálata.

Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. [Szerk.] Várnai Györgyi. [Előszó] Kozma Judit, Tánczos Éva. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 1996. 281,[1] p.

Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon (p. 64-80.) In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. [Szerk.]: Várnai Györgyi. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 1996. 281, [1] p.

Radoszáv Miklós: Gondolatok az utcai gondozásról (p. 81-92.) In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. [Szerk.]: Várnai Györgyi. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 1996. 281, [1] p

Széman Zsuzsa - Utasi Ágnes: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központjának szerepe az idősek életében (p. 47-61.) In: Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. [Szerk.] Gáthy Vera - Széman Zsuzsa. Bp., MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1996. 87 p.

Gábor László - Győri Péter: A köldökzsinór = Esély 8. 1996. 4. (62-70.) 1993-as és 1994-es kérdőíves felmérés Budapest II., IX., és XIII. kerületében élők lakás- és életkörülményeiről. Különös tekintettel a generációk együttélésére.

Ágostonné Alpár Vera: Otthon... a hajléktalanszállón? /Egy margóra írt sikertörténet és egy sikerrel közkinccsé tett élettörténet/ = Esély 8. 1996. 4. (108-109.) Csapó Sándor hajléktalan költő, író Haza ... a börtönbe c. önéletrajzi könyve kapcsán.

Oross Jolán: A hajléktalan polgárok szálláshelyei 1996 I. negyedévében = Periferia füzetek [4]. 1996. 2. (12-20.)

Oross Jolán: A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszer fejlesztésének támogatásáról az 1995. évi népjóléti minisztériumi pályázatok alapján = Periferia füzetek [4]. 1996. 2. (2-11.) A intézményekre kiírt pályázatokról.

Kassai Melinda: A gyermekkorban elszenvedett, családon belüli erőszak szerepe az életút későbbi alakulásában = Periferia füzetek [4]. 1996. 2. (21-47.)

Mezei György: Az álmok kapujában. Alvási szokások négy budapesti éjjeli menedékhelyen = Periferia füzetek [4]. 1996. 3. (20-43.)

Vörös Balázs: Nappali melegedők a fővárosban = Periferia füzetek [4]. 1996. 1. (23-28.)

Hepworth, Dean H. - Larsen, Jo Ann: Intraperszonális és környezeti rendszerek felmérése. [Ford.]: Benedek Loránd (p. 98-128.) In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Bp., Semmelweis Kiadó, 1996. 2. köt. Szociális munka egyénekkel és családokkal - esetmunka. [Szerk.]: Tánczos Éva. 404 p.

Oross Jolán: A nappali melegedők feladatairól és működéséről = Periferia füzetek [4]. 1996. 1. (2-21.) Függelékként tartalmazza az adatlapot és az eddigi tapasztalatok összegzését.

Iványi Gábor: A fővárosi Szociális Központ és Intézetei /FSZKI/ = Periferia füzetek [4]. 1996. 1. (29-36.)

Oross Jolán: A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszer fejlesztésének támogatásáról az 1996. évi népjóléti minisztériumi pályázatok alapján = Periferia füzetek [4]. 1996. 4. (2-23.)

Sütő Csaba: Foglalkoztatás a győri hajléktalanellátásban = Periferia füzetek [4]. 1996. 4. (24-36.)

A Menhely Alapítvány tevékenységéről = Periferia füzetek [4]. 1996. 4. (37-43.)

Bóna László: Az elit alja - az alja elitje a budai bolhapiacon = Ökotáj 1996. 12-13. (57-60.) A Batthyány téri ócskapiacról, ahol a guberált holmi "elitje" a guberálók elitje által kerül értékesítésre.

Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései (p. 144-164.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. 353 p.

Gyorsjelentés a szegénységről. [Szerk.] Czike Klára -  Tausz Katalin. [Jegyzetek] Boros Jenő - Hajtmanszki Zoltán - Teknős Miklós - Szabó Barnabás - Szandelszky Béla. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 1996. 115 p. Szociofotókkal.

Mezei György - Sarlós Katalin: Nyomorskála. Bp., Léthatáron Alapítvány, 1996. 82 p. /Terem a nyomor füzetek/ A hajléktalanokról.

Pogonyi Lajos: Nem a rendszerváltás miatt vannak hajléktalanok = Népszabadság 1996. jún. 13. (8.)

Mezei György – Virág Tamás: A nyomor minimuma. Javaslat a fővárosi hajléktalan-ellátás fejlesztésére és finanszírozására = Hajszolt Hírlap 1996. nov.

Ágostonné Alpár Vera: Otthon... a hajléktalanszállón? /Egy margóra írt sikertörténet és egy sikerrel közkinccsé tett élettörténet/ = Esély 8. 1996. 4. (108-109.)

Győri Péter: Vannak-e jogai a hajléktalanoknak? = Mozgó Világ 1996. 12. (97-104.)

Izing Antal: A dolog nem publikus... = 168 óra 1996. 10. (20.) A bicskei hajléktalan szállásról.

Szász Anna: Az emberi szolidaritás minimuma. Hajléktalanügyek a fővárosban = Esti Hírlap 1996. okt. 8. (4.) Interjú Iványi Gáborral 

Csalog Zsolt: Csendet akarok! = Kritika 1996. 3. (33-39.)

Udvari Kerstin: Miért került csődbe a fővárosi szociális központ és intézményei? = Mozgó Világ 1996. 12. (87.)

Bognár Szabolcs: Családos szálló a hajléktalanellátásban = Mozgó Világ 1996. 12. (84.)

Kertész Péter: Gettósodás fenyegeti a hajléktalanokat = Magyar Hírlap 1996. jan. 18. (6.) Interjú Iványi Gáborral, a Fővárosi Szociális Központ igazgatójával.

Andrassew Iván: Még mindig tart a botrány a hajlék körül = Színes Vasárnap 1996. 27. (6.) Interjú Iványi Gáborral a Fővárosi Szociális Központ és Intézményei pénzügyi igazgatásáról és a hajléktalanellátásról.

Tarcza Orsolya: Kacsint a nyomor = Esti Hírlap 1996. júl. 25. (1.) Hajléktalanok ellátása Budapesten, az Oltalom Intézmény munkája.