Hajléktalanság, 1973-1991


1992-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1973

Roth, Jürgen: Hajléktalanok a Német Szövetségi Köztársaságban. Tapasztalatok - elemzések - családtörténetek - dokumentáció. [Ford.]: Jólesz László. Bp., Kossuth Kvk., 1973. 256 p.


1979

Vaskovics, Laszlo A.: Stand der Forschung über Obdachlose über "Stand der Forschung über soziale randgruppen Obdachlose" und hilfen für Jugend, Familie und Gesundheit., Kohlhammer Verlag, 1979. 320 p.


1980

Demszky Gábor: Peremvidéken. Csövesek és alkalmiak = Mozgó Világ 1980. 4., 5. (10-106., 108-112.) A lakás és állandó munkahely nélkül tengődő emberek helyzete.


1981

Demszky Gábor: Peremvidéken (p. 238-264.) In: Írószemmel 1980. Bp., Kossuth Kvk., 1981. Szociográfia a lakás és állandó munkahely nélkül tengődő emberekről.


1982

Franka Tibor: Hétezer vénség = Élet és Irodalom 1982. 15. (16.) A munkásszállások kegyelemből megtűrt, otthontalan öreg lakóiról.


1986

Gáti Júlia: Alul járók. Budapesti hajléktalanok = HVG 8. 1986. 41. (54-55.)


1987

Hajlékot és szolgáltatásokat a szegényeknek (p. 1-19.) In: ENSZ Habitat dokumentumok. Habitat világnap 1987.  Budapest, ÉTK, 1987. 50 p.

Globális stratégia hajlékteremtésre 2000-ig (p. 1-4.) In: ENSZ Habitat dokumentumok. Habitat világnap 1987. Budapest, ÉTK, 1987. 50 p.  Habitat világnap 1987. okt. 5. [Közread. a/z/] ENSZ HABITAT Kelet-európai Regionális Iroda - M. Urbanisztikai Társ. Bp., 1987. 24,19,4 p.

Láng Katalin – Nyilas György: Ideiglenes állandóság (p. 33-100.) In: Peremhelyzetek. Műhelytanulmányok. [Szerk.]: Utasi Ágnes. [Előszó]: Kolosi Tamás. [Közread. a] MSZMP KB Társadalomtud. Int. házi soksz. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 271,[3] p

Utasi Ágnes. Hajléktalanok, csavargók (p. 181-213.)  In: Peremhelyzetek. Műhelytanulmányok. [Szerk.]: Utasi Ágnes. [Előszó]: Kolosi Tamás. [Közread. a] MSZMP KB Társadalomtud. Int. házi soksz. Bp., Kossuth Kvk., 1987. 271,[3] p


1989

Furmann Imre: Be akarok kerülni a börtönbe... = Jászkunság 35. 1989. 5. (58-65.) Idős és fiatal hajléktalanok, akiknek a fűtött börtön a reményük.

Szentgyörgyi Zsuzsa: A szomszéd rétje sem mindig zöldebb = Új Fórum 1. 1989. 10. (26-27.) A Neue Züricher Zeitung cikke nyomán a londoni hajléktalanokról, megemlítve a magyarországi problémákat is.

Győri Péter: HTB [Hajléktalanok Társadalmi Bizottsága]. Helyzetjelentés = Hiány 2. 1989. 6. (5-7.) Az 1980-as népszámlálás burkolt adatainak kifejtése.

Műhelymunka. Gondolatok a szegénységről. [Közread. a/z/] Szolnok M. T. Cigányü. Koord. Biz. Szolnok, ny. n. soksz., 1989. [6],52 p. /A Szolnok M. T. Cigányü. Koord. Biz. módsz. füz., 3./ Családsegítők esettanulmányai Szolnok megyei cigánytelepeken és falvakban élő cigányok életkörülményeiről.

Vértes Csaba: Hálófoltozás = Figyelő 1989. márc. 30. (1.)

Bognár Nándor: Mit tegyünk a szegényekkel? = Magyar Nemzet 1989. dec. 23. (7.) Hajléktalanság, menekültügy.

Gazsó L. Ferenc: Magyarország árnyékos oldalán = Magyar Hírlap 1989. jún. 8. (3.) Interjú Győri Péterrel (szociológus) a magyarországi hajléktalanokról.


1990

György Péter: Hajléktalanok = Hiány 2. Új. F. 1990. 3. (11.) Az új pártok sem vállalják fel a hajléktalanok problémáját.

Findrik Mária: Londonban, hej... Brit hajléktalan-politika = HVG 12. 1990. 44. (17-19.)

Ernszt Gabriella: Egy lakáspolitika körvonalaihoz = Gazdaság és Társadalom 1. 1990. 1. (158-171.)

Szakirodalom 1990. 2., 4 = Alkohológia 21. 1990. 2., 4. (53-63., 55-63.) Válogatás az alkoholizmus problémáival foglalkozó külföldi szakirodalomról.

Gondozás. Szemelvények a szociális gondozás külföldi szakirodalmából. [Összeáll.]: Kusnyerikné Tóth Edit = Gondozás 2. 1990. 1-2. (3-91.) 26 tömörítvény az angolszász szakirodalomból.

Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról, Magyarországon 1990 (p. 430-446.) In: Társadalmi riport 1990. [Szerk.] Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 1990. 629 p.

Győri Péter: A brief report on homelessness in Hungary. 1990 (p. 305-317.) In: Social report [Szerk.] Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 1992. 445 p.

[Cikkfordítások az életminőségről, az időskorúakról, az özvegyekről, a hajléktalanokról, munkanélküliségről, betegekről, áldozatokról] = Gondozás 2. 1990. 1-2. (3-90.)

Solt Ottilia: Föld és szegénység (p. 93-100.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1990. [Szerk.] Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László. Bp., Aula K., OMIKK, 1990. 804 p.

Matern Éva: Önkényes lakásfoglalók, kilakoltatottak = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 2. (45-146.)

Bártfai Gergely: Hajléktalanok = Kapu 3. 1990. 4. (63-65.) Riport.

Kertész Péter: Szociális lejtőn. Újabb népbetegség kialakulóban – a lappangó hajléktalanság = Magyar Nemzet 53. 1990. 183. (5.)

Schuler Dezső: A székesfőváros lakosságának szociális gondozása = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 1/II. (260-279.)

"Folyton laknátok!". [Összeáll.]: Solt Ottília = Beszélő Új foly. 1. 1990. 2-51. 14. (24-28.) Összeállítás salgótarjáni és debreceni tudósításokból.

Győri Péter: Közösségi szolidaritás 1945 előtt. Budapest a hajléktalanokért = Beszélő Új foly. 1. 1990. 36. (Mell. p. 10.)

Oross Jolán: A hajléktalanok. Szegénységünk stációi = Élet és Tudomány 45. 1990. 38. (1204-1205.)

Mikus Gyula: Mikroszféra-vizsgálódás a fővárosi hajléktalanok /"csövesek"/ körében. /A "csövesvilág" összetétele, magatartása, önszerveződései, önmagához és a világhoz való viszonya/ = Szociális Munka 2. 1990. 4. (241-263.)

Győri Péter: Hajléktalanság Magyarországon – A  hajléktalanság veszélyzónájában élők. 1-2 = Urbanisztika 1. 1990. jul., aug. (8-10.,10-11.)

Társadalmi riport 1990. [Szerk.] Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 1990. 629 p. A tanulmányok végén a témához kapcsolódó szakszavak magyarázata.

A létminimum alatt. [Közrem.]: Solt Ottília - Havas Gábor, F. - Győri Péter - Morvai Bea - Mezei György = Beszélő. Új foly. 1. 1990. 2-51. A rovat írásai a köv. számokban találhatók (a külön felvett adatokon kívül): 2. p. 25., 4. p. 21., 5. p. 26., 10. p. 26., 11. p. 24., 12. p. 26-27., 13. p. 20-21., 15. p. 26., 19. p. 26-28., 20. p. 23., 22. p. 24., 28. p. 20.,29. p. 21., 31. p. 17., 32. p. 22-23., 37. p. 23., 38. p. 24-25., 40. p. 21., 41. p. 20-21., 42. p. 26., 44. p. 23-24., 50-51. p. 24-25. Témák: hajléktanok esetei, kilakoltatások, elítéltek helyzete, rendőrség és a helyi hatóságok magatartása, gyermekvédelem, a SZETA és más civil szervezetek tevékenysége, az Újpesti Családsegítő Központ (ÚJCSAKÖ) számításai. Szerzők: Solt Ottília, F. Havas Gábor, Győri Péter, Morvay Bea, Mezei György és mások.

Hunyadi Judit: Gyógyítható-e a hajléktalanság? = Népszabadság 1990. febr. 28. (6.) Az Orvosok Világszövetségének segítségnyújtása.

Mélykuti Ilona: Már tíz éve hajlék nélkül = 168 óra 1990. 39. (8.) Interjú Győri Péter szociológussal és Lakner Zoltánnal (Szociális Válságkezelő Iroda)

Solt Ottilia: Folytatásos szomorújáték a fővárosi hajléktalanokról = Beszélő 1990. 3. (24.)

Havas Gábor F.: Hány ember fér el egy szobában? 1. rész = Beszélő 1990. 2. (22.)

Takács Zsuzsa: Nemcsak hajléktalan, hontalan is = Dátum 1990. ápr. 11. (4.) 

Kiss Magdolna: Amig bírok, kínlódok = Harang 1990. 21. (18.) Idős hajléktalanok helyzete.

Tömöry Ákos: Ágyravárók = HVG 1990. 44. (18.)

Havas Gábor, F.: Szegényellenes háború = HVG 1990. 43.(67.)


1991

Dér Mária: Arcképvázlat = Kritika 20. 1991. 2. (26-28.) Egy 18 éves fiú életútja az állami gondozásba vételtől a bűnözésig.

Findrik Mária - Magyar Péter: Az alsó milliók. Szegénypolitika, szegénykezelés = HVG 13. 1991. 7. (17-20.)

Findrik Mária: Nagy-Britannia: Hét nyelven beszélnek és Magyar Péter: Olaszország. A mediterrán /ingyen/konyha c. írásai.

Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára (p. 53-69.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp., Dabasi Ny., 1991. 235 p. A társadalmi konfliktusok lehetséges okai és várható tendenciái.

Morvai Bea: Néhány adat a SZETA elmúlt éveiről = Esély 3. 1991. 4. (158-160.)

Matern Éva: A kilakoltatások ügymenete = Esély 3. 1991. 4. (50-57.) A cikk egy nagyobb lélegzetű esettanulmány részlete, amely az MTA Szociológiai Kutató Intézet megbízásából készült. L. még: Szoc. Pol. Értesítő 1990. 2.

Sümegi Noémi: Szegényedünk vagy csak úgy érezzük? A nyilvánosság nagyítása = Magyar Nemzet 54. 1991. 219. (szept. 18.). (7.) Beszélgetés Kolosi Tamással a TÁRKI életszínvonal vizsgálatáról. A létező szegénység most nagyobb nyilvánosságot kap.

Dér Mária: Szövőlány cukros ételekről álmodik. Adalékok a hajléktalanság kialakulásának folyamatához = Kritika 29. 1991. 3. (14-16.)

Győri Péter: Report prepared on the homeless in Hungary, 1990. = Res. Rev. 1991. 2. (211-224.)

Oltay, Edith: Poverty on the rise. = Report on Eastern Europe 2. 1991. 4. (13-16.)

Mikus Gyula: Hajléktalan /"csöves"/ mikroszféra-vizsgálódás a fővárosban. A "csövesvilág" összetétele, magatartása, önmagához és a világhoz való viszonya (p. 93-135.) In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 55. [Szerk.] Molnár László - Mikus Gyula. Bp., 1991. 224 p.

Bakcsi Ildikó: Szociális vállalkozások Ausztriában (p. 39-62.) In: Család és alkohol. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp., Rákos Mezeje Szolg. Print Kft., 1991. 212, [4] p. Foglalkoztatáspolitikai kísérletek /önigazgatású kisvállalkozások, szociális vállalkozások/ az 1980-as években Ausztriában.

Melinz, Gerhard: Gesellschaft zwischen Armut und Wohlstandsschaffnungen. Die Revolution frisst ihre Kinder (p. 66-92.) In: Delapina, Franz , Hofbauer, Hannes,  Komlosy, Andrea: Ungarn im Umbruch. Wien, Verl. f. Gesellschaftskritik, 1991. A társadalmi különbségek erősödése a rendszerváltás után.

G. K. - L. J.: Esély-est a hajléktalanságról = Esély 1991. 2. (108-109.)

A Menhely Alapítvány III. éves jelentéséről = Beszélő Új foly. 2. 1991. 36. (15-17.) A Menhely Alapítvány működéséről és 1991-es felmérése a hajléktalanok helyzetéről.

Oross Jolán: Itthontalanul. A hajléktalanok budaörsi rehabilitációs otthonáról. 1991. I. negyedév felmérése. [Közread. a/z/] Orsz. Alkohol.Int. Bp., MSZH Ny., 1991. 74 p.

Szolnoki Andrea - Győri Péter: Egészségügy, szociális politika. Előtanulmányok. Bp., Téka Kiadó, 1991. 39,[7] p. /Budapest szabaddemokrata főpolgármesterének programjavaslatai. Előtanulmányok, 2./

Beyond the great transformation. [Szerk.]: Tóth András - Gábor László = Res. Rev. 1991. 2. 1-248.

Borenich Péter: Verekedő álrendőrök = 168 óra 1991. 48. (8.) Halálbrigádok és hajléktalanok.

Lugosi Viktória: Tetves élet = 168 óra 1991. 39. (26.) A hajléktalanok egészségi állapota.

Lugosi Viktória: Emberek a szemétdombon = 168 óra 1991. 23. (32.) Interjú Hoffmann Istvánné szociológussal.

Zselensky Péter, T.: A szabadság ára = Kapu 1991. 2. (51.) A hajléktalanok és periférián élők szociológiai vizsgálata.