Hajléktalanság, 1999-2000


1973-1991 1992-1994 1995-1996 1997-1998

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1999

Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai = Esély 1999. 1. (84-108.) Teljes szöveg

Gáthy Vera: Hajléktalanság Oroszországban = Esély 1999. 2-3. (17-30.) Teljes szöveg

Albert Fruzsina - Dávid Beáta: Ha elszakad a háló... A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben = Comitatus 9. 1999. 6. (34-42.)

R. I.: Szemfedél nélkül = Népszabadság 57. 1999. 108. (május 11). (10.) Ungi Tibor, a Fedél nélkül c. hajléktalan újság főszerkesztőjének halálára.

Bognár Szabolcs: Búcsú a szociálpolitika "nagyuraitól" = Népszabadság 57. 1999. máj. 12. (14.) A főváros hajléktalanellátási politikájáról.

Győri Péter: Vita a befalazott alagút továbbépítéséről = Népszabadság 57. 1999. 115. (16.) Válasz Bognár Szabolcsnak a főváros hajléktalanpolitikáját bíráló cikkére. (Búcsú a szociálpolitika "nagyuraitól" = Népszabadság 1999. máj. 12. (14.)

Bényei Zoltán: Téli krízisellátás - utcai étkeztetés 1998/1999 telén Budapesten = Periferia füzetek 1999. 1. (2-23.)

Cserbik János: A Keresztény Advent Közösség hajléktalanellátó kríziskezelő szolgálata. A "teásjárat" mint ellátási forma = Periferia füzetek 1999. 1. (24-43.)

Krokavecz Györgyné: Téli kríziskezelés "teásjárat" működtetésével Ózdon (1998-1999) = Periferia füzetek 1999. 1. (44-58.)

Szabó Zsuzsa /egészégnev./: Szociális munka a HIV-fertőzött hajléktalan emberek körében = Periferia füzetek 1999. 1. (59-64.)

Iványi Gábor: (Szegény?)kórház = Népszabadság 57. 1999. 36. (febr. 12.). (10.) A hajléktalanok egészségügyi ellátásáról.

Somodi Ingrid: A hajléktalanok ellátása nagyvárosi probléma. Néhány szó Iványi Gáborral a vonatkozó jogszabályokról és a rendszer hibáiról = Szociális Menedzser 1. 1999. 1. (14-15.)

Iványi Gábor: "A csillagok örökkön örökké". Fehér Eszter ápolónő beszél életéről Iványi Gábornak = Mozgó Világ 25. 1999. 12. (5-21.) Egy alkoholista nő élettörténete, akinek sikerült megszabadulnia betegségétől.

Pik Katalin: Az összekötő. Egy speciális együttműködés a szociális munkás egyéni esetkezelése kapcsán = Esély 1999. 5. (99-108.)

Dobszay Szilárd: A hajléktalanokat segítő Utcai Szolgálat megalakulása Veszprémben = Comitatus 9. 1999. 6. (43-45.)

Szanyi Zsuzsanna: Hajléktalan-ellátás Veszprémben = Comitatus 9. 1999. 6. 46-49.)

Ferge Zsuzsa: Szegénység és bűnözés, azaz: van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? = Belügyi Szemle 37. 1999. 2. (3-27.)

Mezei György:  Látszólagos analógia a történelem előtti időkkel. Hajléktalanok Magyarországon a 90-es években = Belügyi Szemle 37. 1999. 2. (79-90.)

Csákvári Gábor: Szegények és rendőrök a XVIII. kerületben = Belügyi Szemle 37. 1999. 2. (114-119.) "Peremvidék". Szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. [Szerk.] Lukácskó Zsolt - Fónai Mihály - Fábián Gergely. Nyíregyháza, Salgótarján, Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Salgótarjáni Népjóléti Képzési Központ, 1999. 364 p.

Marsi Edit: A szociális ellátó rendszer szabályozása Nyíregyházán a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény kereteiben (p. 97-119.) In: "Peremvidék". Szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. [Szerk.] Lukácskó Zsolt - Fónai Mihály - Fábián Gergely. Nyíregyháza, Salgótarján, Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Salgótarjáni Népjóléti Képzési Központ, 1999. 364 p.

Pattyán László - Szoboszlai Katalin: Hajléktalanok Nyíregyházán. A hajléktalan-ellátás rendszerének és a hajléktalanok helyzetének vizsgálata alapján (p. 165-186.) In: "Peremvidék". Szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. [Szerk.] Lukácskó Zsolt - Fónai Mihály, Fábián Gergely. Nyíregyháza , Salgótarján, Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Salgótarjáni Népjóléti Képzési Központ, 1999. 364 p. Teljes szöveg

Szoboszlai Zsolt: Középiskolások értékrendje, társas kapcsolatai (p. 273-283.) In: Magyar és európai civil társadalom. [Szerk.] Csefkó Ferenc - Horváth Csaba. Pécs, MTA RKK Dunántúli Tud. Int., Pécs-Baranyai Értelmiségi Egy., 1999.

Kerékgyártó T. István: A hajléktalanság kálváriája = HVG 21. 1999. 34. (51.)

Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. [Összeáll.] Donáth Péter - Sipos András. Bp., Budapest Főv. Levélt., 1. köt. "Kelet Párizsától" a "bűnös városig". 1870-1930., 1999. 481 p.

Schuler Dezső: Hajléktalanság kérdése a székesfővárosban (p. 343-348.) In: Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. Bp., Budapest Főv. Levélt. 1. köt. "Kelet Párizsától" a "bűnös városig". 1870-1930, 1999. 481 p.

Bárány Ferenc: Szociálpolitikai ismeretek. Egészségfejlesztés - mentálhigiéné. Szeged, JGYF K., 1999. 123 p.

Csalog Zsolt: Csendet akarok!. [Szerk.] Kovács Dezső. Bp., ANT-KO, 1999. 167 p. Csalog Zsolt halála után megjelent önéletrajzi mű betegségéről, haldoklásáról. Három mélyinterjú hajléktalanokról.

Gyuris Tamás - Oross Jolán: Tények és hátterük. (Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról). Bp., 1999.

Gyuris Tamás - Oross Jolán: Tények és hátterük. (Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról) = Periféria füzetek 1999. 3. (2–25.)

"Teásjáratok" = Periferia füzetek 1999. 1. 2-58.

Hajba Ferenc - Pogonyi Lajos: Hajléktalanok halálos útja = Népszabadság 1999. jan. 5. p. 7. Mezei György, a Twist Olivér alapítvány elnöke a hajléktalanok fagyhaláláról. Mezei György pályaképével.

Mezei György: A hajléktalan-ellátás szerepe a hajléktalan életmódban = Hajszolt Hírlap 1999. január-február. (29–31.)

Bényei Zotán - Gurály Zoltán - Győri Péter – Mezei György: Tíz év után: Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról 1999.  Kézirat, 1999. Teljes szöveg

Zoltán Bényei - Zoltán Gurály - Péter Győri - György Mezei: After Ten Years. Report on the Homeless in Budapest – 1999. Homelessness in Europe. International Conference. Hajszolt Balatonföldvár - Hungary 28-30. October 1999.

Molnár Györgyné: A Magyar Vöröskereszt férfi hajléktalan rehabilitációs programja = Central European Time 1999. 3. (52-74.)

Réz Kata: A hajléktalanság stációi = Napi Magyarország 1999. márc. 26. (15.)

Sulyok László: Élet helyett aluljáró = Esély 1999. 6. (70-84.)

Pogonyi Lajos: : "Tévelygő és elesett lelkek őrangyala" = Kritika 1999. 3. (34-37.) Interjú Bognár Szabolcs szociálpolitikussal a fővárosi hajléktalanellátásról.

Dévényi István: Fővárosi fedél - hajléktalanok nélkül = Napi Magyarország 1999. febr. 4. (4.) Interjú Bognár Szabolcs egykori helyettes vezetővel (Fővárosi Szociális Központ és intézményei, FSZKI)

Müller, Wolfgang: A hajléktalanság problematikáját érintő jogi szabályozások és a finanszírozás lehetőségei Németországban = Hajszolt Hírlap 1999. január–február. (16–19.).

Pelle József: Beszámoló a fővárosi hajléktalanellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében. Fővárosi Önkormányzat, 1999.


2000

Pogonyi Lajos: Sorsukról mesélnek a hajléktalanok. A koldusinterjúkat feldolgozó CD-t a kéregetők árulják majd az aluljárókban = Népszabadság 58. 2000. febr. 23. (35.) A Twist Olivér Alapítvány által kiadott, hajléktalanokkal foglalkozó interjúk CD-n.

Scipiades Erzsébet: Hajléktalan szerkesztők = Magyar Hírlap 37. 2000. 71. (8.) A Fedél Nélkül c. hajléktalanok szerkesztette lap körül kialakult konfliktusokról.

T. S.: Egyenlő esélyt vagy többet. A cigányok, a nők, a hajléktalanok, a fogyatékosok foglalkoztatásáról = Népszabadság 58. 2000. 85. (20.) Interjú Kozma Blanka közgazdász-szociológussal.

Kállai Szilvia, S.: Önkényes lakásfoglalók - elzárás és legalizálás között = Élet és Irodalom 44. 2000. 18. (9.)

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999 = Esély 12. 2000. 1. (62-95.) Statisztikai táblákkal. Teljes szöveg

Sulyok László: Hajléktalanszállók Kőbányán = Esély 12. 2000. 6. (42-63.) Teljes szöveg

Dávid Beáta - Snijders, Tom: A budapesti hajléktalanok számának becslése = Szociológiai Szemle 10. 2000. 3. (60-75.) Teljes szöveg

Iványi Gábor: Önkényesek = Mozgó Világ 26. 2000. 6. (25-29.) Az önkényes lakásfoglalókról. Teljes szöveg

Davis, Mike: Los Angeles, az erődváros. A városi tér militarizációja. [Ford.] Papdi Viktor = Budapesti Negyed 7-8, 26-27. 1999-2000. 4-1. (27-50.) Teljes szöveg

Tosics Iván: Lakáspolitika - szociális várospolitika = Budapesti Negyed 8. 2000. 2. (133-150.) Teljes szöveg

Melegedő más-kép(p). Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a csellengő gyerekekért és asszonyokért = Háló 6. 2000. 9. (5-6,11.)

Dömsödi Balázs: Menhely és razzia. Hajléktalanság és intézményes érdekek Budapesten a századfordulón = Századvég Új foly. 7. 2000. 19. (47-74.)

Gönczöl Katalin: Állampolgári jogaink sérelmeiről = Kritika 29. 2000. 9. (7-10.)

Apró lépésekben... Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció. [Szerk.] Oross Jolán. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály - NCsSzI, 2000. 193 p. /Periferia seria kvek, 7./

Komáromi Éva: A szenvedélybetegek rehabilitációjának tartalmi és szervezeti kérdései (39-58.). In: Apró lépésekben… Szerk. Oross Jolán. Szociális és Családügyi Minisztérium és Pro Domo, Budapest, 2000. 193 p.

Csákiné Király Lívia: Apró lépésekkel a változás útján (p. 71-82.) In: Apró lépésekben... Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció. [Szerk.] Oross Jolán. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály - NCsSzI, 2000.  193 p. Alkoholista hajléktalanok gyógyítása védett szállásokon.

Dávid Zoltán – Lengyel András – Mizser Gábor – Soós Mária: A Fővárosi Szociális Központ és Intézményei Védett RéSzemlege (p. 83-107.) In: Apró lépésekben... Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció. [Szerk.] Oross Jolán. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály - NCsSzI, 2000. 193 p.

Dobos Katalin - Ráczné Pénzes Mónika - Stempuczki Enikő: Az Egy Ház Alapítvány Védett Szállójának munkájáról (p. 109-137.) In: Apró lépésekben... Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció. [Szerk.] Oross Jolán. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály - NCsSzI, 2000. 193 p.

Baráth Tibor – Farkas Mónika – Hegedűs Ibolya – Mészöly Gábor – Papp Ágnes: A PRO DOMO Védett Szállója (p. 139-181.) In: Apró lépésekben... Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció. [Szerk.] Oross Jolán. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály - NCsSzI, 2000. 193 p.

Gombócz Gyula: Hajléktalanok és bűnözés = Belügyi Szemle 38. 2000. 11. (98-121.)

Paksi Éva: "... a társadalomnak ezt a súlyos kettészakadását minél hamarabb meg kellene szüntetni" = Lungo Drom 8. 2000. 4. (4-5.) A kilencvenes évektől a társadalom polarizációja erősödik, a szegények és gazdagok közötti távolság növekszik.

Az Oltalom Karitatív Egyesület 1999. évi Szakmai beszámolója. [Jegyzetek] Iványi Gábor - Éliás Éva - Palkovics Gabriella - Ducsayné Süth Brigitta - Polgár Ágnes. Bp., Oltalom Karitatív Egyesület, 2000. 20 p.

Társadalmi helyzetkép, 1999. [Szerk.]: Bukodi Erzsébet - Falussy Béla. Bp., KSH, 2000. 107 p.

Somogyi Ferenc - Szemerédy Zsolt: Nagyvárosi árnyak. Riportkötet a hajléktalanokról. Debrecen, 2000. 134 p.

Bácskai Erika - Gerevich József: A kortárssegítés tanári kézikönyve. Vác, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 2000. 235 p. Kortárssegítés: itt egészséges fiatalok szolidaritása a drogosok iránt. Kortárssegítő területek: betegellátás, hajléktalanok, etnikai csoportok problémája megoldásának elősegítése.

Dévai Judit, Sz.: Legalul. Bp., Etnoproject Kutató, Kiadó, Oktatási, Kulturális, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, 2000. 34 p. A szegénységkép és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megjelenítése a hazai televíziókban karácsonykor.

Simán megpusztulni. Koldusok a 90-es évek második felében. /Elektronikus dokumentum, CD-Rom/ Szerk.: Bús Balázs - Mezei György: Bp., Léthatáron Alapítvány, 2000. /Terem a nyomor, 6./ Mezei György – Bús Balázs: Jól megy, folytatni kell. Koldusok a 90-es évek második felében. Tanulmány

Révész Sándor: Szabad ég, szabad kéz = Népszabadság 2000. nov. 11. (3.) Az Alkotmánybíróság határozata az ombudsman beadványáról, a szociális biztonsághoz való jog értelmezése, a hajléktalanság jóváhagyása.

Hegedűs Eszter: A semmi ágán = 168 óra 2000. 50. (22-23.) A hajléktalanszállások lakói.

Mészáros Tamás: Aki szegény, az a legszegényebb = 168 óra 2000. 22.  (23-24.)

Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság = Esély 12. 2000. 1. (42-48.) Teljes szöveg

Gáthy Vera: Civil kezdeményezés egy orosz kisvárosban = Esély 1999. 4. (97-104.) Teljes szöveg