Hajléktalanság, 1997-1998


1973-1991 1992-1994 1995-1996 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1997

Iványi Gábor: "Hajlék az örökkévaló Isten" (p. 95-97.) In: Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Konferencia. Budapest, 1996. november 15-17. [Szerk.]: Virág Teréz. Bp., 1997. 127, [2] p.

Szilvási Léna: Csoportmunka egy anyaotthonban = Esély 9. 1997. 1. (59-87.) Egy önsegítő csoportmunka tapasztalatai.

Kakusziné Kiss Gabriella: A modern kor egyik árnyoldala, avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban = Egyházfórum 12. 1997. 1. (75-85.)

Kiss Ágnes: A semmi peremén. Beszélgetés Iványi Gáborral = Kritika 35. 1997. 2. (16-18.) A budapesti hajléktalanokról.

Radoszáv Miklós: Gondolatok az utcai gondozásról. Határintézményi helyzetek a gyermekvédelem és a hajléktalanság területén = Család, Gyermek, Ifjúság 6. 1997. 4. (12-16.)

Nagy János - Cs. Nagyné Sipos Csilla: Hátrányos szociokulturális környezetben élő felnőttek szocializációs, személyiségfejlesztő tréningje = Szociális Munka 9. 1997. 2. (134-139.)

Nagy János - Cs. Nagyné Sipos Csilla: Hátrányos szociokulturális környezetben élő felnőttek szocializációs, személyiségfejlesztő tréningje (p. 165-171.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. 185 p.

Győri Péter - Matern Éva: Housing movements in Budapest (p. 89-142.) In: Environmental and housing movements. Grassroots experience in Hungary, Russia and Estonia. [Szerk.] Láng- Pickvance – Katy - Manning, Nick – Pickvance, Chris. Aldershot, Avebury, 1997.

Szuhay Péter: Csövesek - csicskák. Az ároktői romák esete a miskolci hajléktalanokkal = Regio 8. 1997. 3-4. (110-137.) Cigányok és hajléktalanok közötti konfliktus sajtóvisszhangja és a peres eljárás tanulságai. Teljes szöveg

Molnár Mária: Hólabda. [A volt állami gondozott gyermekek hajléktalanságáról] = Háló 3. 1997. 4. (11-13.) Interjú Gáspár Károllyal.

Kecskes, Robert: Sozialräumlicher Wandel in westdeutschen Großstädten. Ursachen, Folgen, Maßnahmen. (p. 213-244.) In: Die Städte in den 90er Jahren. Demographische, ökonomische und soziale ntwicklungen. [Szerk.] Friedrichs, Jürgen. Opladen - Wiesbaden, Westdeutscher Verl., 1997.

Teiszl István - Kumbor Tibor: A hajléktalanság szociológiai és kriminológiai kérdései = Belügyi Szemle 35. 1997. 2. (50-60.)

Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola, 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.] Budai István -  Somorjai Ildikó. , 1997. 185 p.

Pik Katalin: Kik a hajléktalanok, és mit tehetünk értük? (p. 105-124.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló zakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. A hajléktalanok szociális gondozásával foglalkozó társadalmi, egyházi intézményekről, önsegítő csoportokról. Eredetileg megjelent az Esély 1995. 5. számában.

Oross Jolán - Kocsis B. Mihály: A hajléktalanellátás intézményrendszere és a szállásokat igénybevevő hajléktalan emberek a 90-es évek Magyarországán (p. 125-134.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.] Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. 185 p. A hajléktalanellátás formáiról: szállás, nappali melegedő, utcai szociális munka, szociális információs szolgálat, gondozási központ, népkonyha. Eredetileg megjelent az Esély 1994. 4. számában.

Oross Jolán: "A szabadság rád fagy". Hajléktalan emberek egészsége, hajléktalan emberek halála (p. 135-154.) In: Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.] Budai István - Somorjai Ildikó, 1997. 185 p. Eredetileg megjelent az Esély 1995. 5. számában.

Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. Bp., Magyar Fotográfiai Múzeum, 1997. 158,[7] p. Hajléktalanokról is.

Iványi Gábor: Hajléktalanok. [Előszó]: Iványi Gábor. Bp., Sík Kiad., 1997. 366 p. Teljes szöveg

Szociálpolitika. Szöveggyűjtemény felvételizőknek. [Jegyzetek]: Allport, G. W. - Berne, Eric - Dworkin, Ronald - Elster, Jon - Goffman, E. – Oross Jolán - Simonyi Ágnes - Laing, R. L. Bp., ELTE Szociol. és Szociálpol. Int. Humánökológiai szakirány, 1997. 174 p. Fénymásolt szemelvények G. W. Allport, E. Berne, R. Dworkin, J. Elster, E. Goffman, Oross Jolán, Simonyi Ágnes és R. L. Laing írásaiból.

Magyarok Asconában - Hungarian Asconauts. A SOTE Magatartástudományi Intézet Junior Bálint-csoport centenáriumi kiadványa, 1996. [Junior Bálint-Group of the Institute Behavioral Sciences.] [Szerk.]: Harmathy Éva. [Közread. a/z/] SOTE Magatartástud. Int. JUNIOR BÁLINT-CSOPORT. Bp., SOTE háziny., 1997. 114 p. Orvosegyetemi hallgatók dolgozatai.

Hajléktalan embereket segítő szolgálatok Magyarországon. Információs kézikönyv. [Szerk.]: Oross Jolán. [Összeáll.]: Csákiné Király Lívia. Bp., Népjóléti Minisztérium Szociális Programirodája Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztálya, 1997. 244,[4] p.

Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola. 1. kötet. Veszteségük és kezelésük… szociális munka középkorúakkal. összeáll. és szerk. Budai István - Somorjai  Ildikó. 1997. 185 p.

Nagy Ildikó Emese: A Mezei művek = Magyar Hírlap 1997. feb. 3. (6.) Interjú Mezei György szociológussal a hajléktalanokról és a szegénységről.

Hajléktalan embereket segítő szolgálatok Magyarországon. Információs kézikönyv. [Szerk.]: Oross Jolán. [Összeáll.]: Csákiné Király Lívia. Bp., Népjóléti Minisztérium Szociális Programirodája Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztálya, 1997. 244,[4] p.

Kiss István: Elkezdődött = Ez a hét 1997. febr. 1. (12.)

Zsiga Alfonz: A hajléktalanság peremén = Magyar Hírlap 1997. dec. 23. (1., 4.)

Bálint Sugárka: Barlangolók = 168 óra 1997. 25. (24-25.)

Sándor Erzsi: A belváros peremén = 168 óra 1997. 24. (24-25.)

Tóth Benedek, F.: Az ajtók záródnak = 168 óra 1997. 8. (24-25.)

Lendvai Vera: "Add, amit magadnak vennél a tálból" = Képes Újság 1997. 9. (7.) Interjú Iványi Gáborral.

Pogány Ira: Finomul a kín = Magyar Hírlap 1997. szept. 6. (13.) Interjú Mezei György alapítványvezetővel.

Pogány Ira: A hajléktalan (is) ember = Magyar Hírlap 1997. máj. 31. (12.) Interjú Gyuris Tamás elnökkel (Hajléktalan Szolgálatok Országos Egyesülete)

Ősz Edit: A hajléktalannak nem ér meg, ha munkája van = Magyar Hírlap 1997. ápr. 22. (6.) Interjú Iványi Gábor igazgatóval (Fővárosi Szociális Központ) 

Győri Péter: Láthatatlan hajléktalanok a köztereken = Népszabadság 1997. dec. 5.(29.)

Kiss Ágnes: A semmi peremén = Kritika 1997. 2. (16-18.) Interjú Iványi Gábor igazgatóval.

Pik Katalin: A Boldog Sziget (néhány adat Írország hajléktalanjairól) = Hajszolt Hírlap 1997. szeptember. (20–25.)

Sarlós Katalin: Hajléktalanok és szociális munkások = Hajszolt Hírlap 1997. április–május. (41–49.)

Győri Péter: Hajléktalanellátás légüres térben = Hajszolt Hírlap 2. 1997. 1. Teljes szöveg

Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? = Hajszolt Hírlap 2. 1997. 2. Teljes szöveg

Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? = Mozgó Világ 1996. 12. (96-104.)


1998

Eörsi István: Hajléktalanok = Mozgó Világ 24. 1998. 2. (125-127.) Könyvismertetés: Iványi Gábor: Hajléktalanok. Budapest, Sík Kiadó, 1997.

Ágostonné Alpár Vera: Törési és kitörési pontok keresése hajléktalanoknál. Elmélet, gyakorlat, esetkezelés = Esély 10. 1998. 4. (75-85.)

Levendel Júlia: = Liget 11. 1998. 4. (94-96.) Könyvismertetés: Iványi Gábor: Hajléktalanok. Budapest, Sík Kiadó, 1997.

Győri Péter: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. /Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés/ = Esély 10. 1998. 5. (21-42.) A hajléktalanügy kezelése Budapesten a 19. század végén.

Bognár Szabolcs - Udvari Kerstin: A hajléktalanság néhány gyakorlati és elméleti kérdése Magyarországon = Szociális Munka 10. 1998. 4. (241-244.)

Albert Fruzsina - Dávid Beáta: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből. Szakirodalmi áttekintés = Szociológiai Szemle 8. 1998. 4. (120-138.) Teljes szöveg

Sulyok László: Élet helyett aluljáró = Esély 10. 1998. 6. (70-84.) A hajléktalanokról.

Csorba Judit: "Civil a pályán...?!!". Az önkéntes szolgálatoktól az állami feladat átvállalásáig. A szociális ellátás terén működő civil szervezetek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködése (p. 13-60.) In: Civil a pályán. Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp., 1998. 129, [1] p.

Ayass, Wolfgang: Csavargók és koldusok a hitleri birodalomban. [Ford.] Kende Gábor (p. 210-231.) In: Deviációk. Válogatott tanulmányok. [Szerk.] Bíró Judit. Bp., Új Mandátum Kvk., 1998. 268 p.

Bézi Imre - Dalmi Péter - Fülöp Krisztián - Kiss Bernadett - Pluhár Szilvia - Rabcsánszki Laura Lúcia - Vona László: Hajléktalanok Magyarországon (p. 109-124.) In: Így látjuk mi. A Soros Alapítvány "If You..." társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai. [Szerk.] Daróczi Gábor. Bp., Soros Alapítvány, 1998. 208 p. Hajléktalanokról általában és a fiatalkori hajléktalanságról. Teljes szöveg

A kisebbségi ombudsman megállapításai a zámolyi hajléktalanná vált roma családok ügyében = Fundamentum 2. 1998. 4. (59-70.) Az állam, az önkormányzat és a helyi polgármester felelőssége a rossz állapotú ingatlanokból kiköltöztetett romák helyzetének kezelésében. Teljes szöveg

Dávid Bea - Oross Jolán - Vecsei Miklós: A hajléktalanság és a TBC. [Jegyzetek] Kozma Dezső, Mezei György, Szurkos Mária. Bp., 1998. [76] p. Teljes szöveg

European integration and housing policy. [Szerk.] Kleinman, Mark - Matznetter, Walte - Stephens, Mark. [Előszó] Matznetter, Walter - Stephens, Mark. [Közread. a/z/] RICS. London - New York, Routledge, 1998. 307 p.

Az álmodozó fűszeres. Szerk.: Mezei György. Bp., Léthatáron Alapítvány, 1998. /Terem a nyomor füzetek, 3-5./ CD kiadvány. „“Az álmodozó fűszeres” három, műfajilag eltérő szöveggyűjtemény gyűjteménye. Olyan szociális munkásoknak és hallgatóknak szolgált eredetileg olvasmányul, akik hajléktalan emberekkel készültek mélyinterjúkat készíteni a Hajléktalansághoz vezető életutak” című kutatás során.  Megjelent még a Simán megpusztulni. Koldusok a 90-es évek második felében Bp., Léthatáron Alap. 2000. c. CD ROM-on is.

Mezei György: Vendégségben a polgári világban. /A hajléktalan-ellátás szerepe a hajléktalan-életmódban = Hajszolt Hírlap 1998 máj.-júl. (6-13.)

Mezei György: Nyilvántarthatatlanok. (Nyilván tartanak tőlem) = Hajszolt Hírlap 1998. máj.-jún.

Ágostonné Alpár Vera: A lakáskérdés és a városi szociális problémák okai, intézményesülése és jogrendszere (p. 13-25.) In: Szociális munka Európában. Válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból. [Szerk.] Balogh Eszter - Wells Noémi. Bp. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tszék, 1998. 131 p.

Győri Péter: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés = Esély 1998. 5. (21-42.)

Stépán Balázs: Lakásmaffia. A hajléktalanság ára száztízezer forint = Magyar Hírlap 1998. máj. 9. (8.)

Iványi Gábor: "... és a föld nyomorultjai együtt lappanganak" = Mozgó Világ 1998. 12. (35.) Hajléktalanok c. szociográfia

Győri Péter: Kiegészítő normatív támogatás a hajléktalanellátásban = Népszabadság 1998. ápr. 2. (36.)

Dorogi Gabriella: Hajléktalanok = 168 óra 1998. 49. (44-45.)

Török Mónika: Homeless oblige = 168 óra 1998. 1. (16.)

Hanczár János: Hajléktalan, azaz reményvesztett = Napi Magyarország 1998. ápr. 8. (2.) Bognár Szabolcs (Fővárosi Szociális Központ) nyilatkozata.

Győri Péter: El nem évülő (avagy eddig meghallgatásra nem talált) javaslatok a lakásügy-hajléktalanügy szabályozásának határmezsgyéjén = Hajszolt Hírlap 1998. május–június. (61.)

Horváth Olga: Útkeresés a hajléktalan emberek ellátásában = Hajszolt Hírlap 1998. május–június. (35–39.)

Atkinson, Tony: Társadalmi kirekesztődés, szegénység és munkanélküliség = Esély 1998. 4. (3–18.)

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. [Előszó]: Ferge Zsuzsa. (2. kiad.) Bp., Kávé Kiadó, 1998. 160 p

Győri Péter: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. /Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés/ = Esély 10. 1998. 5. (21-42.)

Pattyán László – Lőrincz Norbert – Szoboszlai Katalin: Az utcai szociális munka jelene és dilemmái = Hajszolt Hírlap 1998. május–június  (21–23.)
27.

Pattyán László – Szoboszlai Katalin: Az utcai szociális munka. Az utcai szociális munka elméleti megközelítése, dilemmák a gyakorlati munkában = Hajszolt Hírlap 1998. január. (4–9.)

A hajléktalan-ellátásról. [Szerk.]: Oross Jolán = Periferia füzetek [6]. 1998. 1. 2-61.