Hajléktalanság, 1992-1994


1973-1991 1995-1996 1997-1998 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1992

Gönczöl Katalin: Bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában = Esély 4. 1992. 1. (42-55.)

Salamin Pálné: A szegények lakáshelyzete = Statisztikai Szemle 70. 1992. 2. (169-170.)

Így laktunk Pannóniában. [Összeáll.]: Léderer Pál. [Közread. a/z/] ELTE Szociol. és Szociálpol. Int. Humánökológiai szakirány - T-Twins Kiadó. Bp., Bocskai Ny. Kft., 1992. 204,[1] p.

Borsos Endre: A menekültek és vagonlakók (p. 129-135.) In: Így laktunk Pannóniában. Bp., Bocskai Ny. Kft., 1992. 204 p.

Schuler Dezső: Hajléktalanok éjjeli menedékhelyei (p. 144-146.) In: Így laktunk Pannóniában. Bp., Bocskai Ny. Kft., 1992. 204 p.

Bácskai Erika - Gerevich József: Budapest droghelyzete. A megoldás lehetőségei (175-202.) In: A kábítószer kihívása. [Szerk.] Gerevich József - Veér András. Bp., Gondolat Kvk., 1992. 202 p.

Németh Zsolt: Ide mindenki önszántából jön, mert változtatni akar az életén = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (43-46.) A Fiatalok Önsegítő Egyesülete a 20-25 év körüli hajléktalan, családtalan fiatalokat segíti.

Gyuris Tamás - Molnár D. László - Szántó Róbert: Hajléktalanok = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (18-23.) Kérdőíves vizsgálat 1992-ben.

Smith, Peter M.: Kikerülve és elhagyatva? = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (48-50.) A szociális gondozásból kikerülő fiatalok helyzete Nagy-Britanniában.

Zselensky Péter, T.: Az utca munkásai = Amaro Drom 2. 1992. 12. (24-25.) Beszélgetés pályakezdő cigány fiatalokkal, akik utcai szociális munkások lesznek.

Kocsis B. Mihály: Nappali menedékhely = Élet és Irodalom 36. 1992. 38. (16.) Egy szociális gondozó beszél néhány gondozottjáról.

Utcai gondozói szolgálat - hajléktalanok között végzett munka. /Beszámolók./ (p. 183-201.) In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 59. [Szerk.] Molnár László - Mikus Gyula. Bp., 1992. 213, [1] p. A Fővárosi GYIVI /Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet/ munkatársainak közlései munkájukról, az átmeneti szállókról, népkonyhákról.

Papp Krisztina: Önszerveződések a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére = Szociális Munka 4. 1992. 4. (248-259.)

Sipos Sándor: A rendszerváltás és a gyermekjólét problémái = Acta Humana 1992. 9. (25-50.)

"Pokolra kell annak menni..." Humán szolgáltatás, peremhelyzet, hajléktalanság. [Szerk.]: Bácskai Erika. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1992. 138 p. /Periferia seria kvek, 1./ Esettanulmány hajléktalanokról.

Gerevich József: A humán szolgáltatások alapfogalmai (p. 1-35.) In: "Pokolra kell annak menni..." Humán szolgáltatás, peremhelyzet, hajléktalanság. [Szerk.] Bácskai Erika. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1992. 138 p.

Gyuris Tamás: Az utcai gondozás esélyei a szociális munkában (p. 51-57.) In: "Pokolra kell annak menni..." Humán szolgáltatás, peremhelyzet, hajléktalanság. [Szerk.]: Bácskai Erika. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1992. 138 p.

Levendel László: A hajléktalan ember = Liget 5. 1992. 2. (106-112.) A hajléktalanok különböző csoportjairól.

Rácz József: Marginalizáció(k) és marginálisok (p. 49-53.) In: Ifjúság '92.  Gyermek- és Ifjúsági Konferencia. Budapest, 1992. május 8-9. Országház. Előadások, dokumentumok. [Szerk.] Pál Tamás. Bp., 1992. 187, [9] p.

Bassuk, Ellen L.: Otthontalan családok = Tudomány 8. 1992. 2. (10-17.) Az Amerikai Egyesült Államokban.

Molnár D. László: Csillagszálló, nem mennyország = Esti Hírlap 1992. okt.20. (4.) Szociológiai elmérés a hajléktalanokról.

Ster Anna: Ágyravárók = Beszélő Új foly. 3. 1992. 47. (15-16.) A hajléktalanokról.

Social report [Szerk.]: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás - Vukovich György. Bp., TÁRKI, 1992. 445 p. A tanulmányok végén a témához kapcsolódó szakszavak magyarázata.

Havas Gábor, F.: Lehet-e címe, akinek nincs lakása = Beszélő 1992. 21. Interjú Mezei Györggyel, az ÚJCSAKÖ vezetőjével, valamint Nagy Istvánnal a kerületi önkormányzat népjóléti bizottságának FIDESZ-es elnökével.

Matern Éva: Kilakoltatás Budapesten is van! 1. rész = Beszélő 1990. 3. (25.) Szociológiai háttér a kilakoltatásokhoz. 


1993

Vida Zsolt Gergely: Néhány adat a főváros "gócpontjairól" = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 3-4. (43-44.) A budapesti hajléktalanok helyzete.

Radoszáv Miklós: A Fővárosi GYIVI Utcai Gondozó Szolgálatának munkájáról = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 1-2. (32-35.)

Pik Katalin: Szociális munka a hajléktalan ellátásban. Egy nem kirívóan ritka eset = Esély 5. 1993. 4. (118-124.) Esettanulmány egy hajléktalanról, aki a Menhely Alapítvány irodájához fordult segítségért.

Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje = Szenvedélybetegségek 1. 1993. 5. (381-390.) A hajléktalanság pszichológiai problémáival foglalkozó szakirodalom áttekintése.

Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései = Társadalmi Szemle 48. 1993. 3. (37-48.)

Levendel László: A hajléktalanság itt és most = Társadalmi Szemle  48. 1993. 7. (59-65.)

Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp., Labora, 1993. 176 p. /Szociális segítő/

Oross Jolán: Periférián (p. 150-176.) In: Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp., Labora, 1993. 176 p.

Kolozsi Béla: Drog-abúzus és AIDS. Nemzetközi kutatási eredmények kritikai elemzése (p. 1-75.) In: Orvosi szociológiai tanulmányok. [Szerk.] Kolozsi Béla. Bp., Semmelweis Orvostudományi Egyetem TTI Orvosi Szociológiai Csoport 2. köt. Teoretikus tanulmányok, 1993. 188 p. Amerika és az európai országok egészségügyi- és joggyakorlata a kábítószerfogyasztás és az AIDS megelőzésében, kezelésében és terjedésének visszaszorításában.

Kovács Katalin: "Hogyan működik?" Alkoholizmus kezelési-programok az Egyesült Államokban és a Névtelen Alkoholisták mozgalma (p. 97-116.) In: Orvosi szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Kolozsi Béla. Bp., Semmelweis Orvostudományi Egyetem TTI Orvosi Szociológiai Csoport 2. köt. Teoretikus tanulmányok, 1993. 188 p.

Merton, Robert K.: Társadalmi struktúra és anómia (p. 9-37.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. Szerk. Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitika Tanszék, T-Twins, Budapest, 1993. 278 p.

Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései (p. 115-131.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. [Szerk.] Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp., ELTE Szoc. Int. Szociálpol. Tszék - T-Twins Kiadó, 1993. 278 p.

Mezei György: Sok bőséges kukát kívánok! Hajléktalanok a napilapokban = Beszélő. Új foly. 4. 1993. 24. (12-15.) A tanulmány áttekinti, hogy hét országos napilap 1993. január 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban mit ír a hajléktalanokról.

Levendel László: A hajléktalanok tele = Népszabadság 51. 1993. 10. (11.)

Kocsis B. Mihály: Nappali menedékhely = Periferia füz. 1993. 3. (37-45.)

Vecsei Miklós: Gondolatok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Szervezetének munkájáról = Periferia füzetek 1993. 3. (46-50.)

Pőcze Gábor - Tóth Andrea: Szociális szakképzés fiatal munkanélküliek számára. I.  = Szakképzési Szemle 9. 1993. 4. (51-56.)

Czúcz Ottó: Soziale Folgen der raschen wirtschaftlichen und  gesellschaftlichen Umwandlung und Methoden zur Früherkennung sozialer Spannungen - Das Beispiel Ungarn (p. 119-128.) In: Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Fragen und Lösungsansätze, Colloquium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht, München, in Tutzing von 9. bis 12. Februar 1993. [Szerk.] Maydell, Bernd Baron von -  Hohnerlein, Eva Maria. Berlin, Duncker u. Humblot, 1993.

A Menhely Alapítvány III. éves jelentéséről = Beszélő Új foly. 2. 1991. 36. (15-17.) A Menhely Alapítvány működéséről és 1991-es felmérése a hajléktalanok helyzetéről.

Zolnay János: A szegénységnek nincs vallása. A királynő a menhelyen. Interjú Iványi Gábor metodista lelkésszel = Beszélő Új foly. 4. 1993. 18. (11-12.) A hajléktalanokat ellátó Oltalom Karitatív Egyesületről.

A kórházi szociális munka alapjai. [Szerk.] Boda Józsefné - Váradi Józsefné. Bp., Szoc.-Munka Alapítv., 1993. 146 p.

Menhelyek Magyarországon. Információs kézikönyv 1993. [Szerk.]: Oross Jolán . [Közread. a/z/] Népj. Min. Szoc. Válságkez. Progr. Irodalom Bp., 1993. 174 p. /Periferia seria kvek, 2./

Housing policy in Europe in the 1990's. Transformation in the East, transference from the West. ENHR conference in Budapest, 7-10 September 1993. + Supplementary book of abstracts.. [Szerk.]: Hegedűs József - Tosics Iván. [Közread. a/z/] Metropolitan Research Institute. Bp., Népj. Min. Gazd. Ig. Nyomdaüzeme, 1993. 242 p.+ füz. mell. 22 p.

Levendel László: A hajléktalan ember. [Közread. a/z/] Orsz. Alkohol.Int. Bp., 1993. 128 p. /Alkohol. Füz., 23./

Lakatos Mária: Hajléktalanság a nemzetközi irodalom tükrében. [Közread. a/z/] Orsz. Alkohol.Int. Bp., 1993. 149 p. Bibliogr. p. 131-149 /Alkohol. Füz., 22./

Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas : Fragen und Lösungsansätze : Colloquium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht, München, in Tutzing von 9. bis 12. Februar 1993. [Szerk.]: Maydell, Bernd Baron von - Hohnerlein, Eva Maria. Berlin, Duncker u. Humblot, 1993. 498 p. /Schriftenreihe f. Int. u. Vergleichendes Sozialrecht, 13./

Kertész Péter: Lappangó hajléktalanság = Élet és irodalom 1993. jún. 11. (6.)

Köbli Anikó: A hajléktalanság terepe a nagyváros = Népszabadság 1993. ápr. 5. (5.) Interjú Solt Ottiliával.

Mihalicz Csilla: Ágyravágyók = Griff 1993. 30. (26.)

Dobszay János: Minimumlét = HVG 1993. 49. (7.)

Bihari Tamás: Menhelytelenség = HVG 1993. 21. (36.)


1994

Kelemen Gábor: A szenvedélybetegségek multiprofesszionális kezelése Baden-Württembergben = Szenvedélybetegségek 2. 1994. 1. (61-63.) Egy 1993. évi tanulmányút tapasztalatai.

Oross Jolán: A hajléktalan ember egészsége (p. 150-158.) In: Szociális munka és egészségügy. Tanulmányok. [Szerk.] Csató Zsuzsa. Bp., Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994. 211 p.

Hepworth, Dean H. - Larsen, Jo Ann: Intraperszonális és környezeti rendszerek felmérése. [Ford.]: Benedek Loránd (p. 98-128.) In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Bp., Semmelweis Kiadó, 1994. 2. köt. Szociális munka egyénekkel és családokkal - esetmunka. [Szerk.] Tánczos Éva. 7-183. p.

Szilvási Léna: Családok, anyák, gyermekek a hajléktalanellátásban = Család, Gyermek, Ifjúság 3. 1994. 6. (40-41.)

Oross Jolán - Kocsis B. Mihály: A hajléktalanellátás intézményrendszere és a szállásokat igénybevevő hajléktalan emberek a 90-es évek Magyarországán = Esély 6. 1994. 4. (48-57.) A hajléktalanellátás formáiról: szállás, nappali melegedő, utcai szociális munka, szociális információs szolgálat, gondozási központ, népkonyha.

Pik Katalin: A fővárosi hajléktalanellátás legújabb kori történetéből. A Déli pályaudvartól a FSZKI megalakulásáig = Esély 6. 1994. 6. (91-109.)

Virt László: Egy ház tanulságai. Ifjúsági otthon volt állami gondozottaknak = Valóság 37. 1994. 11. (44-54.) A Regnum Marianum által 1900-ban alapított nevelőintézet újraindítása és tevékenysége Budapesten.

Győry Péter: Hajléktalanok "negyedik világbeli" szegénységben = Magyar Hírlap 27. 1994. 190. (6.)

Mezei György - Sarlós Katalin: Nyomorszintek. Felmérés a hajléktalanokról = Beszélő Új foly. 5. 1994. 32-33. (35-38.) Tíz budapesti helyszínen gyűjtött adatok alapján.

Diósi Ágnes: Hol lesz majd lakóhelyünk? = Budapesti Negyed 2. 1994. 3./5/. (173-191.) A hajléktalanokról. Teljes szöveg

Lévai Katalin - Spitzer Tibor: Önként - önkényesen = Kritika 32. 1994. 4. (24-25.) Az önkényes lakásfoglalókról.

Kovács Ákos: "Hogyan lehet egy tudományt annak árán életben tartani, hogy a társadalmi problémákról nem vesz tudomást?" Boglár Lajossal és Niedermüller Péterrel beszélget Kovács Ákos = Mozgó Világ 20. 1994. 5. (3-4.)

Zám Mária: Önkormányzati szociális stratégia rendszerváltás előtt? = Magyar Közigazgatás 44. 1994. 11. (672-677.) A helyi önkormányzatok szociálpolitikája, annak pénzügyi feltételei és mutatói az 1990-es évek elején.

Derrida, Jacques: Marx kísértete = Magyar Lettre International 4. 1994. /12/. (28-30.) Az új világrend betegségei.

Pőcze Gábor - Tóth Andrea: Szociális szakképzés fiatal munkanélküliek számára. II = Szakképzési Szemle 10. 1994. 1. (65-69.) Előzmény: Szakképzési Szemle, 9. 1993. 4. (51-56.)

Lévai Katalin: A szociálpolitika lényege. Kovács Pál /MSZP/, Kiss Gyula/MDF/ és Lakner Zoltán /MDF/ politikusokkal beszélget Lévai Katalin az Esély kerekasztalánál = Esély 1994. 4. (71-78.)

Menhelyek és egyéb segítő intézmények Magyarországon. Információs kézikönyv 1993-1994. [Szerk.]: Oross Jolán. [Közread. a/z/] Népj. Min. Szoc. Válságkez. Progr. Irodalom (2. kiad.) Bp., 1994. 137 p. /Periferia seria kvek, 2./

Napvirágok. Válogatás díjnyertes esettanulmányokból. [Összeáll.]: Oross Jolán. [Előszó]: Lakner Zoltán. Bp., Népj. Min. Szoc. Válságkez. Progr. Irodalom - Peremhelyzetű Csoportok Módszertani O., 1994. 187,[1] p. /Periferia seria kvek, 3./ Válogatás a Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztálya és a Fővárosi Szociális Központ és Intézetei által 1993-ban meghirdetett esettanulmány-pályázatok díjnyertes műveiből.

Pik Katalin: A hajléktalanokról. Mit kellene tudni egy szociális munkásnak ahhoz, hogy a hajléktalanokkal dolgozni tudjon. Kandidátusi disszertáció. (Gépirat) Bp., 1994. 125 p. Bibliogr. p. 93-98

Városantropológia. [Szerk.] Kovács Ákos = Mozgó Világ 20. 1994. 5. 3-70. A tanulmányok egy része 1954-ben készült a Nagy-Budapesti Néprajzi Albizottság pályázatára.

Zappe Gábor: A hajléktalanság megszűnése illúzió = Népszava 1994. okt. 18. (1.)

Barotányi Zoltán: Szálláskeresők = Figyelő 1994. 44. (13.) A hajléktalanok és a fővárosi önkormányzat intézkedései.